Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 28

Berichtgeving uit onze vergadering van 25 januari 2022

1.   Noodoproep voor penningmeesterparochiebestuur
Het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid die de functie van penningmeester wil vervullen. Destijds is iemand aangetrokken van buiten de parochie die de functie op zich heeft genomen. Door persoonlijke omstandigheden heeft deze besloten de termijn die binnenkort afloopt niet te verlengen. Een van de criteria die het Bisdom hanteert om voort te kunnen blijven bestaan als zelfstandige parochie is een voltallig bestuur met alle functies ingevuld. Is dit niet het geval zal er gefuseerd moeten worden met een andere parochie. Pogingen van het bestuur om een vervanger te vinden zijn tot op heden op niets uitgelopen.

Willen wij onze parochiegemeenschap in stand houden is het van groot belang dat wij binnen onze gemeenschap iemand vinden die de handschoen oppakt en samen met ons de "kar'' gaat trekken.

Mocht u zich geroepen voelen of iemand weten, die de functie zou kunnen vervullen, wilt u dan contact opnemen met een van de bestuursleden.

2.   Gesprek met de dorpraad
De voorzitter van de dorpsraad was in een deel van onze vergadering aanwezig. We hebben met elkaar gesproken over waar wij mee bezig zijn (de enquête en de kerkenvisie van de gemeente Borne) en waar de dorpsraad nu haar prioriteiten heeft liggen. Het was goed om met elkaar te spreken en wellicht zullen we in de toekomst jaarlijks van gedachten wisselen.

3.   Enquête 2022 Parochie Zenderen
In deze moeilijke tijd is het vooral goed om plannen te maken waaraan je je vast kunt houden. Wij zijn bezig met een beleidsplan, dat een richting moet geven voor de toekomst van onze parochie. Maar, de invulling hiervan moeten we samen doen. Draagvlak creëren is essentieel. Daarom willen wij een enquête 2022 houden onder de parochianen van Zenderen. In deze enquête worden vragen gesteld m.b.t. de toekomstplannen van onze parochie en het kerkhof. Deze enquête willen wij in april 2022 verspreiden. Wij zijn erg gesteld op uw mening. Wij hopen dat u allemaal mee wilt doen. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

4.   “Voor een synodale kerk”
Voor een synodale kerk”. Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt in Rome in 2023. Synodaal betekent samen in overleg. De paus wil dat alle parochies geloofsgesprekken houden, met als onderwerpen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en Samenleving. Hoe wij dit in onze parochie vorm zullen gaan geven, daarover zijn we nog in beraad.

5.  Kerkenvisie gemeente Borne.
De gemeente Borne heeft het Oversticht ingeschakeld om samen met alle parochiebesturen van Borne te praten over de toekomst van de kerken in Borne. De resultaten worden opgeschreven in een Kerkenvisie van Borne. Ook het parochiebestuur van Zenderen praat hierin mee.

Het parochiebestuur