Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 30

Berichtgeving uit onze vergadering van 22 maart 2022

1.   Nieuwe penningmeester
Wij hebben op een zeer prettige manier kennis gemaakt met de heer J.J. Caarls (Koos), sinds kort woonachtig in Zenderen. Hij wordt deze week voorgedragen bij het Bisdom Utrecht als nieuwe penningmeester van onze parochie. 
Wij zijn hier erg blij mee. Hij zal per 1 juni 2022 de heer Ton Platel opvolgen.

2.   Coronamaatregelen
De zaken rond corona zijn genormaliseerd. Zo hebben de collectanten
hun taak weer opgepakt. Het punt coronamaatregelen zullen we van onze agenda afvoeren.

3.   Enquête
Wij zijn bezig met een beleidsplan, dat een richting moet geven voor de toekomst van onze parochie. Maar, de invulling hiervan moeten we samen met u doen. Daarom willen wij een enquête houden onder de parochianen van Zenderen. In deze enquête worden vragen gesteld m.b.t. de toekomstplannen van onze parochie en het kerkhof. Deze enquête willen wij in april, tegelijkertijd met de actie Kerkbalans verspreiden. Wij zijn erg gesteld op uw mening en hopen dat u allemaal mee wilt doen.

4.  Plannen voor vernieuwing kerkhof
Via pastor Ton van der Gulik hebben wij vernomen dat er de afgelopen tijd enkele incidenten ( onregelmatigheden) zijn gebeurd in onze kerk. Zo zijn er lampen en een slotje verdwenen en is er geplast in de kerk. Wij willen dit in de komende tijd ernstig in de gaten houden. Voor de toekomst stellen wij enkele vragen: Kan de veiligheid in onze kerk nog worden gegarandeerd? Is sluiting van de kerk op bepaalde tijden een optie?

5.  Tarievenlijst 2022
Wij hebben de tarievenlijst 2022 vastgesteld. Dit zijn de tarieven van de kerkelijke diensten in onze parochie. De tarieven zullen voor het jaar 2022 niet worden verhoogd.

6.  Protocol kasgeldinningen
Wij hebben in onze vergadering gesproken over een protocol m.b.t. het innen van kasgelden. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd. Het protocol wordt de volgende maand vastgesteld.

7.  Vrijwilligersbeleid
Wij hebben in onze vergadering gesproken over het vrijwilligersbeleid. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd. Het beleid wordt de volgende maand vastgesteld.

Het parochiebestuur