Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 33

Berichtgeving uit onze vergadering van 19 juli 2022

1.  Enquête Parochie Zenderen/ conclusies
A.  Vooraf

De enquête werd beantwoord door 102 parochianen. Een goed resultaat.
67% van de ingevulde enquêteformulieren komen van parochianen in de leeftijd van 60 jaar en ouder. Bekijk hier de uitslag van de enquête.

B.  Conclusies
Algemeen:

 1. 1/3 van de parochianen vindt het belangrijk zelfstandig te blijven.
 2. 3 van de 5 parochianen vinden het niet heel belangrijk dat de parochie Zenderen zelfstandig blijft.
 3. 2 van de 3 parochianen vinden het niet heel belangrijk dat het kerkgebouw in stand wordt gehouden.
 4. Bijna alle parochianen vinden dat bij opheffing van de parochie aansluiting bij Borne/Hertme moet wordt gezocht.

Financieel:

 1. 2 van de 5 parochianen willen in de toekomst meer financieel bijdragen i.v.m. de moeilijke financiële positie van de parochie.
 2. In principe zou de extra financiële bijdrage moeten komen van een andere groep parochianen dan de gewone naar de kerk gaande parochianen.

Vrijwilligers:

 1. 2 van de 5 parochianen willen geen vrijwilligerswerk voor de parochie doen.

Ideeën:

Er zijn waardevolle ideeën ingebracht. Het bestuur neemt deze ideeën mee.

Kerkhof:

 1. 6 van de 10 parochianen vinden het belangrijk dat het parochieel kerkhof wordt behouden.
 2. Alle parochianen zijn zeer tevreden over de staat van onderhoud van ons kerkhof.
 3. 60% van de parochianen is voor het toekomst bestendig maken van het kerkhof voor een korte periode. 14 % van de parochianen wil het kerkhof niet toekomst bestendig maken.
 4. Er is behoefte aan het bouwen van een urnenmuur en andere alternatieven voor urnen
 5. Een kleine groep parochianen heeft behoefte aan het realiseren van een strooiveld om as te verstrooien.
 6. De zitbanken moeten vernieuwd worden en er moeten zitbanken bij geplaatst worden.

C.  Bestuursbesluiten
Op grond van de enquête en de gehouden parochieavond komen wij tot de conclusie dat wij t.a.v. het kerkhof, gefaseerd een aantal zaken gaan oppakken:

 1. Het realiseren van de urnenmuur op het kerkhof.
 2. Het vernieuwen en bijplaatsen van zitbanken op het kerkhof.
 3. Het realiseren van de herplantplicht van bomen.
 4. Het realiseren van een strooiveld voor as bestemmingen.

Het bestuur besluit in september een bezoek te brengen aan aanbieders i.v.m. het realiseren van een urnenmuur. Er dient een plan gemaakt te worden t.a.v. de bovengenoemde acties.  Dit plan zal moeten worden goedgekeurd door het Bisdom Utrecht.

Op grond van de enquête, de financiële positie van de parochie Zenderen en een gesprek met het Bisdom Utrecht, neemt het parochiebestuur het initiatief om oriënterende gesprekken te starten met het Bisdom Utrecht en de buurtparochie.

2.  Gesprek Bisdom Utrecht
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met het Bisdom Utrecht. Gesproken is over de financiële positie van de parochie Zenderen en de toekomstplannen van de parochie Zenderen. Uit gegevens van het Bisdom Utrecht wordt geconstateerd dat er in vergelijking met andere parochies in het Bisdom de opbrengsten van de kerkbijdrage relatief minder zijn.

3.  Parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein
Het parochiebestuur heeft een gesprek gehad met de gemeente Borne over de parkeerproblemen aan de Hertmerweg en het kerkplein. Ideeën worden nu door de gemeente Borne uitgewerkt en zodra mogelijk aan de parochianen medegedeeld.

Het parochiebestuur