Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 34

Berichtgeving uit onze vergadering van 06 september 2022

 1. Oriënterend gesprek met Vicaris R. Cornelissen

  Besloten is een oriënterend gesprek aan te gaan met Vicaris R. Cornelissen van het Bisdom Utrecht. Welk standpunt neemt het Bisdom Utrecht in m.b.t. het toekomstbeeld van de parochie Zenderen.

 2. Oriënterend gesprek parochiegemeenschap Borne

  Besloten is contact zoeken met de parochiegemeenschap in Borne i.v.m. het organiseren oriënterend gesprek m.b.t. samenwerking tussen de parochies uit Zenderen en Borne.

 3. Kerkhof vernieuwingsplannen

  Er worden werkbezoeken gepland bij verschillende bedrijven i.v.m. het voornemen tot plaatsing van een Urnenmuur op het kerkhof. De vrijwilligers van het kerkhof worden hierbij betrokken.

 4. Dringende oproep voor een bestuurslid Parochiebestuur

  Er is een vacature voor een lid in ons parochiebestuur ontstaan. Volgens de richtlijnen van het Bisdom moet het parochiebestuur minimaal uit 5 personen bestaan. Wordt hieraan niet voldaan dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Wij doen daarom een dringend beroep op u als parochiaan. U kunt hiervoor contact opnemen met onze vicevoorzitter Maria Verheijen

Het parochiebestuur