Willibrordzondag :
Zondag 6 november 2022

Zondag voor de Oecumene

Willibrordzondag08112020

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht van de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd.
Dankzij de oecumenische beweging is op veel plaatsen vriendschap ontstaan waar eerder onverschilligheid of zelfs vijandschap tussen geloofsgemeenschappen heerste. Dat is kostbaar en dient gekoesterd te worden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het erop aankomt veel vraagt. Zijn we ons dat bewust en daarop voorbereid?
Komende zondag 6 november vindt in onze kerk een extra collecte plaats via de grote collectebus achter in de kerk om het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene te ondersteunen.
Ook kunt u een bijdrage overmaken naar IBAN-nummer NL73 INGB 0001 0876 28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch.

Meer info