Parochie Zenderen

Bericht van het Parochiesecretariaat

Op dinsdag 8 november hebben wij, leden van het Parochiesecretariaat, samen met de beide pastores weer ons jaarlijks overleg gehad. Dat was twee keer overgeslagen door de lang durende Coronacrisis.
Het overleg heeft nu vervroegd plaats gehad doordat ons erg gewaardeerd medelid Henk Semmekrot nog maar kortgeleden ons op zeer tragische wijze ontvallen is. Vanzelfsprekend hebben we Henk in onze samenkomst op gepaste wijze herdacht en elkaar verhaald wat hij in de loop der jaren voor ons allemaal betekend heeft.
Vanwege het wegvallen van Henk hebben we besloten in drie koppels in plaats van vier verder te gaan, te weten: Irma Geerdink en Els Wolbers, Ilona Rikmanspoel en Siny Elferink, Hennie Harink en Anny Schothuis of Jos Wolbers.

Een andere belangrijke wijziging is dat de donderdagmiddag zitting per 1 januari a.s. komt te vervallen.
Dus vanaf 1 januari is het parochiesecretariaat alléén open op dinsdagmiddag, nog steeds van 14.00 tot 15.00 uur.
Eén van de redenen is de daling van het aantal parochianen dat ons secretariaat bezoekt. Men kan immers dagelijks een misintentie bezorgen in de brievenbus in de kerk of men doet per e-mail een verzoek of stuurt een bericht als het een ander onderwerp betreft. Maar een zeer belangrijke reden is ook het terugbrengen van de stookkosten; daar zult u hopelijk begrip voor hebben in deze dure energietijden.

Graag willen wij benadrukken dat wij, leden van het Parochiesecretariaat, u graag van dienst blijven in uw contacten met de parochie en dat u altijd welkom bent voor een praatje met een kopje koffie of thee.

Pastores en de leden van het Parochiesecretariaat.