Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 36

Berichtgeving uit onze vergadering van 24 november 2022

 1. Onderhoudsstaat pijporgel Kerk
  Het parochiebestuur heeft besloten een globaal onderzoek te verrichten naar de onderhoudsstaat van het pijporgel achter in de kerk.

 2. Verwarmingskosten
  De verwarmingskosten voor een viering op zondagmorgen bedragen nu zo’n € 200,- Waarschijnlijk worden de kosten per 01-01-2023 nog hoger. Er wordt goed opgelet of de deuren van de kerk bij binnenkomst gesloten worden.

 3. Herstel zitbanken kerkhof
  Het parochiebestuur heeft gelden beschikbaar gesteld voor het herstel en reparatie van enkel zitbanken op het kerkhof. Ook wordt er onderhoud gepleegd aan het houten Christusbeeld, achter op het kerkhof. Dit beeld wordt tijdelijk van de plaats gehaald.

 4. Oriënterend gesprek buurtparochieerkgroep
  Op 17 januari 2023 wordt er een oriënterend gesprek gehouden met de buurtparochie Heilige Jacobus en Johannes van Borne-Hertme.

 5. Klokuurwerk
  Offerte wordt opgevraagd m.b.t. herstelwerkzaamheden van het klokuurwerk in de toren van de kerk.

 6. Fietsendiefstal kerkplein
  Het parochiebestuur heeft contact opgenomen met de politie in Borne. Gevraagd is op de zondagmorgen eens extra langs het kerkplein te rijden om een oogje in het zeil te houden gezien de diefstallen van de afgelopen weken.

 7. Geloofsgesprek
  Op woensdag 25 januari 2023 vindt er om 19.30 uur in het zaaltje van het klooster in samenwerking met de Elisaparochie van Almelo een geloofsgesprek plaats onder leiding van de heer Chris ’t Mannetje met als titel: “Wij zijn de tijden en de tijden veranderen.” Nadenken over de toekomst van de kerk. Parochianen zijn van harte welkom.

 8. Vacature
  Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in ons bestuur op te vullen. Het parochiebestuur zoekt nog verder, maar mocht u iemand weten, dan kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter Maria Verheijen.

 9. Tarierven
  Na rijp beraad zijn de nieuwe tarieven vastgesteld. Op de website van de parochie (www.parochiezenderen.nl) en in deze Vox staan de tarieven vermeld. De ingangsdatum is 1 december 2022. Voor vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot de penningmeester, de heer Koos Caarls.
 10. Vrijwilligersavond
  Het parochiebestuur organiseert in de zomer van 2023 een Vrijwilligersavond. Ideeën worden op dit moment uitgewerkt.

Het parochiebestuur