Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 37

Berichtgeving uit onze vergadering van 12 januari 2023

 1. Onderhoudsstaat pijporgel Kerk
  N.a.v. een globaal onderzoek dat is verricht naar de onderhoudsstaat van het pijporgel achter in de kerk is besloten geen actie te ondernemen m.b.t. een eventuele restauratie van het orgel. De financiële positie van onze parochie laat dit niet toe. Wel zal contact worden opgenomen met een orgelexpert van het Bisdom Utrecht welke mogelijkheden er eventueel zijn m.b.t. de slechte staat van het kleine orgel voor in de kerk.

 2. Financiële garantstelling
  Wij hebben besloten een financiële garantstelling van
  € 1.000,- te verlenen aan de werkgroep Titus Brandsma voor activiteiten op 14 mei 2023. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.De verwarmingskosten voor een viering op zondagmorgen bedragen nu zo’n € 200,- Waarschijnlijk worden de kosten per 01-01-2023 nog hoger. Er wordt goed opgelet of de deuren van de kerk bij binnenkomst gesloten worden.

 3. Steunen Petitie tegen plannen Bisdom.
  Zoals u wellicht hebt gehoord heeft het Bisdom Utrecht nieuwe beleidsplannen ontwikkeld om over vijf jaar in het Aartsbisdom Utrecht op zondagen geen woord- en communievieringen meer te laten zijn. In het Bisdom Utrecht is veel onbegrip voor deze besluitvorming. Ons bestuur hecht veel waarde aan het doorgaan van de woord- en communieviering in onze parochie. Daarom heeft het bestuur besloten een rondgaande petitie m.b.t. een afkeuring van deze beleidsvoornemens, te ondertekenen.

 4. Financiële zaken
  Onze penningmeesterheeft aangegeven dat de financiële zaken m.b.t. het jaar 2022 er minder ongunstig voorstaandan aanvankelijk werd verondersteld. De rekening zal waarschijnlijk sluiten met een klein verlies. Hoofdzakelijk heeft dit te maken met de verhoogde opbrengsten van de kerkbalans en de collecteopbrengsten. De jaarrekening zullen we op een later tijdstip presenteren. Wij zijn erg blij met deze uitkomst en wij danken de parochianen voor hun bijdragen hierin.

 5. Fietsendiefstal kerkplein
  Zoals u wellicht hebt vernomen wordt er tijdens de kerkdienst op de zondagmorgen een oogje in het zeil gehouden door leden van ons parochiebestuur en onze pastoor Ton van der Gulik, gezien de fietsendiefstallen. Wij hebben de politie ook hierom gevraagd. Dit heeft echter niets opgeleverd.

 6. Geloofsgesprek
  Op woensdag 25 januari 2023 vindt er om 19.30 uur in het zaaltje van het klooster in samenwerking met de Elisaparochie van Almelo een geloofsgesprek plaats onder leiding van de heer Chris ’t Mannetje met als titel: “Wij zijn de tijden en de tijden veranderen.” Nadenken over de toekomst van de kerk. Parochianen zijn van harte welkom. Voor opgave en informatie kunt u terecht bij Anita Oosterik. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 7. Vacature
  Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in ons bestuur op te vullen. Het parochiebestuur zoekt nog
  verder, maar mocht u iemand weten, dan kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter Maria Verheijen.

Het parochiebestuur