Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 38

Berichtgeving uit onze vergadering van 2 maart 2023

 1. Parochieavond
  Op woensdag 12 april 2023 willen wij een parochieavond houden. Gespreksonderwerpen zullen o.a. zijn: de vernieuwing van het kerkhof, het jaarverslag van de secretaris, het financieel overzicht door de penningmeester, de gesprekken met de buurtparochie over onze toekomst en de activiteiten werkgroep Titus Brandsma.
  De aanvang van deze parochieavond is 19.30 uur en zal plaatsvinden in het zaaltje van het klooster.

 2. Vrijwilligersavond
  De vrijwilligersavond willen wij houden op dinsdag 11 juli 2023. Vrijwilligers: noteert u deze datum vast. Nadere berichtgeving volgt.

 3. Vernieuwing kerkhof
  Reeds meerdere malen is gesproken over een vernieuwing c.q. verbetering van het kerkhof. Wij willen graag inspelen op nieuwe vormen c.q. trends van begraven en asbestemmingen op ons kerkhof. Wij hebben besloten tot het aanschaffen en plaatsen van enkele nieuwe vormen van asbestemmingsmogelijkheden. Tijdens de parochieavond willen wij deze plannen presenteren.

 4. Steunen Petitie tegen plannen Bisdom
  Wij hebben in ons bestuur gesproken over de reactie van Kardinaal van Eijk m.b.t. de Petitie. Voorlopig wordt in Zenderen doorgegaan met de woord- en communiediensten.

 5. Aktie Kerkbalans
  De Aktie Kerkbalans zal in onze parochie worden gehouden van 11 tot en met 22 april 2023. U wordt hierover nog uitgebreid geïnformeerd. De werkgroep zoekt parochianen die willen helpen in de organisatie. De werkgroep heeft vooral behoefte aan enkele lopers. Wij doen graag een beroep op u.

 6. Plaatsing mededelingen Bisdom op de site Parochie Zenderen
  Wij hebben enkele informatieve stukken van het Bisdom Utrecht geplaatst op de site van de parochie Zenderen. Deze mededelingen hebben betrekking op: “Boodschap Veertigdagentijd”, “Stille Omgang” en “Wereld Jongerendagen”. Graag verwijzen wij u hiernaar.

 7. Vacature ( herhaling)
  Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de vacature in
  ons bestuur op te vullen. Het parochiebestuur zoekt nog
  verder, maar mocht u iemand weten, dan kunt u contact
  opnemen met de vicevoorzitter Maria Verheijen.

 8. Verbetering Kerkplein en verplaatsing Informatiebord
  Ons kerkplein wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt door rondrijdend autoverkeer en ook als parkeerplaats door toeristen. Het kerkplein is makkelijk toegankelijk voor dieven die het gemunt hebben op elektrische fietsen, enz. Het oppervlak is niet meer regelmatig en recht. Over uitstekende tegels is reeds iemand gestruikeld en gevallen. Dit moet verbeterd worden.
  Wij zijn hierover in gesprek gekomen met de Gemeente Borne. Gezamenlijk willen wij daarom de problemen aanpakken. Het informatiebord dat tegenover het kerkplein aan de Hertmerweg staat, willen wij verplaatsen naar het kerkplein, voor de grote boom, bij de ingang van het kerkplein.
  Ook wordt er in het verlengde hiervan, een heg geplaatst. Hierdoor is het niet meer mogelijk rond te rijden. Er wordt dan een verbrede ingang tot het kerkplein gecreëerd. Het kerkplein wordt weer opnieuw geëgaliseerd. De veiligheid zal worden verbeterd.
  Het informatiebord biedt de mogelijkheid informatie te geven over: De parochie Zenderen, Het Karmelietenklooster, Titus Brandsma, het Kloosterpad Zenderen en de school in Zenderen.
  Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris Vincent Kuipers.

  FotoKerkplein

Het parochiebestuur