Parochie Zenderen

Brief van werkgroep Titus Brandsma

Beste mensen,                                                                           
                                                                                                                                                                             Zenderen, 13 maart 2023

Onderwerp:
Verfraaiing devotiehoek Titus Brandsma

Oproep om ideeën.

TitusBrandsmaZoals u wellicht weet is bij de afgelopen kerkrestauratie een devotiehoek ingericht over Titus Brandsma. Titus Brandsma is vorig jaar Heilig verklaard en heeft veel betekend en het onderwijs in Twente en heeft in Zenderen gewoond.
Onze werkgroep wil op zondag 14 mei 2023, een jaar na de Heilig verklaring, speciale activiteiten houden in onze kerk.
Tijdens onze vergadering vroegen wij ons af op welke wijze wij de huidige devotiehoek voor pater Titus Brandsma in de kerk zouden kunnen verfraaien. De huidige afbeeldingen blijven natuurlijk, maar volgens ons is enige herinrichting er omheen wenselijk.
Maar, hoe gaan we dat doen?
Wij zouden het op prijs stellen als er vanuit de gemeenschap van Zenderen ideeën komen.
Wij vragen daarom aan u.
Kom met goede en vernieuwende ideeën voor een verfraaiing van deze devotiehoek: Titus Brandsma.

Als u dit aanspreekt kunt u de ideeën sturen aan:
De werkgroep activiteiten Titus Brandsma
Parochiesecretariaat Zenderen
p/a Hertmerweg 46
Zenderen

Met vriendelijke groeten,
De werkgroep activiteiten Titus Brandsma
Ton van der Gulik