Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 27

Berichtgeving uit onze vergadering van 14 december 2021

1.   Grote schoonmaak kerk
Wij hebben een offerte ontvangen van de Schoonmaakorganisatie Profics voor de schoonmaak van de bovenkant van onze kerk. Wij zijn erg blij met het besluit van de Stichting behoud kerkgebouw Zenderen, die de nota voor haar rekening wil nemen

2.   Het coronabeleid
In de Vox van 17 december is een specifiek bericht geplaatst m.b.t. het te volgen coronabeleid w.b. de vieringen met Kerstmis. Aanmelden voor de vieringen is noodzakelijk.

3.   Gesprek dagelijks bestuur van de Karmel
Het dagelijks bestuur van de Karmel heeft het parochiebestuur uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek zal gaan over de toekomstvisie van de parochie en de Karmel.

4.   Verzekeringen kerk en inventaris
Wij hebben besloten over te stappen op een andere verzekeringsmaatschappij i.v.m. de verzekering van de gebouwen en inventaris van onze parochie. Hiermee kan een aanzienlijke besparing worden bereikt.

5.   Gesprek met de Dorpsraad Zenderen
Wij zijn voornemens om in de bestuursvergadering van januari 2022 een vertegenwoordiging van de Dorpsraad uit te nodigen.

6.   Opvolging penningmeester
Tot op heden is het ons nog niet gelukt een nieuwe penningmeester te vinden. Mocht u iemand kennen of zelf deze taak op u wilt nemen, dan horen we dat graag.

7.   Nieuwe brievenbus
Vanwege het feit dat het Parochiehuis en het secretariaat van onze parochie per 1.1. 2022 is verplaatst, c.q. is verhuisd naar de Sacristie, wordt er een nieuwe brievenbus geplaatst bij de ingang van de Sacristie, voor in de kerk. Hier kunt u uw reguliere post voor het secretariaat in doen, zoals bv.
misintenties, enz.

Het parochiebestuur