Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 31

Berichtgeving uit onze vergadering van 28 april 2022

1.   Enquête Parochie Zenderen (reminder)
In de vorige VOX werd in de bijlage een enquêteformulier meegestuurd, waarin wij uw mening vragen over de positie van de kerk in Zenderen, voor de toekomst.
Wij sturen u deze reminder en vragen u met klem deze enquête te willen invullen en vervolgens mee te willen geven aan de vrijwilligers die bij u de kerkbalansformulieren: “Actie Kerkbalans”, tevens bij u ophalen.
Natuurlijk kunt u ook het ingevulde enquêteformulier in de bus deponeren, achter in de kerk. De enquête is ook in te vullen op de website van de parochie Zenderen: www.parochiezenderen.nl

2.   Gesprek Bisdom Utrecht
In de maand mei hebben wij een gesprek met een afvaardiging van ons bisdom. Aan de orde zal o.a. komen de begroting over 2022.

3.   Titus Brandsma
N.a.v. de heiligverklaring van Titus Brandsma willen wij meer aandacht schenken aan de gedenkplek in de kerk en op evt. andere manieren. Hiertoe wordt een werkgroep geformeerd.

4.  Kerkschoonmaak
In de week voor Pasen heeft onze kerk een grote schoonmaakbeurt gehad door de firma Profics.
Het werk is naar tevredenheid uitgevoerd.

Het parochiebestuur