Parochie Zenderen

Korte berichtgeving vanuit het pastoraal team

Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat het laatste slachtoffer van de Spaanse griep werd geregistreerd. Na twee jaar kwam er een einde aan een van de meest dramatische gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Toch is er geen enkel gedenkteken, geen enkel monument of herdenking. De Spaanse griep leefde alleen voort in de herinnering van de mensen die het hadden meegemaakt. Op dit moment ontwricht het coronavirus óns sociale leven. We weten niet wat ons nog allemaal te wachten staat, maar ieder van ons zal het zich blijven herinneren.

Inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen weer aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren afgelast. Hiermee geven de bisschoppen gehoor aan de maatregelen van de overheid.
Mede vanwege het afgelasten van de kerkdiensten zet het parochiebestuur nu vaart achter het aanleggen van een vaste beeld- en geluidsverbinding (streaming) vanuit de kerk. Besloten bijeenkomsten rond een overledene of een privé mis op de zondag kunnen dan via internet worden uitgezonden. U zult er nog over horen.

Omdat eenieder van ons wordt gevraagd om nu zo veel mogelijk thuis te blijven, is het secretariaat van de parochie voorlopig gesloten. Maar de telefoon en het internet zijn gewillig! Ook langs die weg blijven wij met elkaar verbonden.

Tot slot nog de mededeling dat Ton van der Gulik in thuisquarantaine is. De reden is dat een van de bewoners van het klooster onlangs positief is getest op het coronavirus. Iedereen maakt het naar omstandigheden nog goed. De pandemie raakt ons allemaal.

Het pastoraal team

PS.

Eucharistievieringen op radio en televisie
Elke zondag is de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.