Parochie Zenderen

Lourdeswerk Zenderen

In 2018 zijn mevr. R. Schuttenbeld, Mevr. Oude Rengerink en Mevr R. Sonder naar Lourdes geweest.
Zoals al eerder bekend is gemaakt, wordt er NIET meer huis aan huis gecollecteerd, maar wordt er 1 keer per jaar in de kerk  gecollecteerd.

De Lourdeswerkkerkcollecte heeft tot nu toe € 210,30 opgebracht.
Daarnaast kunt U Uw bijdrage ook storten
op reknr: NL24RABO030942273
Onder vermelding van parochiekerk Lourdesbijdrage.

Dit jaar wordt de kerkcollecte in oktober gehouden!!!
In 2019 is de grote bedevaart naar Lourdes van 17 t/m 23 augustus  Dit is een treinreis
Verder zijn er meerdere bedevaarten naar Lourdes, waaronder de zomerbedevaart van 4 tot 9 augustus. Dit is een vliegreis.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met
Lies Oude Weernink tel 074-2667478 of mob.0657955846
Willemien Koelen tel 074-7501107 of mob. 0611487787

Namens Lourdeswerk Zenderen:
Lies oude Weernink en Willemien Koelen.