Vresweek

 

Vredesweek van 20 t/m 29 september 2020

Elk jaar wordt in september de nationale Vredesweek georganiseerd door PAX en de landelijke Raad van Kerken, PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met verschillende partners in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, waar plaats Thema VREDESWEEK2020is voor iedereen.
Dat dit, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog helaas nog broodnodig is blijkt uit de vele conflicten in de wereld. Van Oeigoeren in ‘heropvoedingskampen’ in China, tot onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland. Van opkomend geweld in Colombia en een dictator in Venezuela tot aanslagen van de Taliban en ISIS in Afghanistan en omringende landen. Conflicten in Libanon, Syrië, maar ook dichtbij. Grote en kleine conflicten alom. Sommige krijgen veel aandacht, andere conflicten nauwelijks, maar zijn daarom niet minder schrijnend. En in nagenoeg alle gevallen heeft het armste deel van de bevolking er onder te lijden. Vaak liggen verschillen in cultuur, etnische achtergronden en religie aan de basis van een conflict. Het accepteren van deze verschillen is een belangrijke voorwaarde voor Vrede.
Daarom ook het thema van de Vredesweek van jaar: ‘Vrede verbindt verschil’. Belangrijk is om de cirkel van onderling wantrouwen, haat en nijd te doorbreken en de ander onvoorwaardelijk te accepteren zoals hij of zij is.
De Vredesweek 2020, van 19 tot en met 27 september vraagt hier dan ook extra aandacht voor.