Parochie Zenderen

Vieringen weekend

Parochiekerk Zondag 17 maart 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: Pater E. Koning
    Misintenties:
Theo Bartelink; Henk Kamphuis jgd;
Ria Wienk-Ellenbroek; Huub en Tiny
Hermans-Savelkoul; Johan en Sien Olthof.
Zusters Carmelitessen Zondag 17maart  8.30 uur: Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet
     

Vieringen door de week

Zusters Carmelitessen maandag t/m vrijdag: Eucharistieviering om 17.00 uur
Rozenhoedje na het koorgebed van 15.00 uur
Kapel patersklooster maandag t/m vrijdag: Eucharistieviering om 9.30 uur