Parochie Zenderen

Vieringen weekend

Parochiekerk zondag 22 sept. 10.00 uur:  Eucharistieviering m.m.v. het parochiekoor
Voorganger: pastor T. van der Gulik

    Misintenties
Overl. fam Welberg-Grootelaar; Ria Wienk Ellenbroek.
     
Zusters Carmelitessen zondag 22 sept. 8.30 uur:  Eucharistieviering met zang van de zusters
Voorganger: pater Karmeliet

Vieringen door de week

Kapel patersklooster maandag t/m vrijdag:  Eucharistieviering om 9.30 uur
     
Zusters Carmelitessen maandag t/m vrijdag:  Eucharistieviering om 17.00 uur
Rozenhoedje na het koorgebed van 15.00 uur