Parochie Zenderen

Weekendvieringen in onze kerk

Sinds enige tijd zijn de vieringen in het weekend verschillend van vorm. Dat zult u ongetwijfeld gemerkt hebben. En dat heeft alles te maken met het beschikbaar zijn van voorgangers.
Wij, parochianen, mogen ons erin verheugen dat de paters Karmelieten met het vorderen van hun levensjaren toch nog steeds bereid en gelukkig ook in staat zijn een deel van de vieringen te verzorgen en voor hun rekening te nemen.
Bij het maken van afspraken voor het rooster van voorgaan hebben ons pastoraal team, de paters Karmelieten en de leden van de Woord- en Communievieringen in goed overleg een vast stramien afgesproken. Dit stramien wordt reeds gehanteerd en is al een poosje praktijk.
Ook voor u, parochianen, is het goed om dat nog eens aangereikt te krijgen.

Het schema ziet er als volgt uit, op maandbasis:
- op de 1e zondag van de maand verzorgen de Karmelieten de Karmelviering met Eucharistie;
- op de 2e zondag is er een Woord- en Communieviering, verzorgd door een tweetal leden van de Woord- en Communievieringen of een van hen samen met onze pastoraal werkster, Anita Oosterik;
- op de 3e zondag een Eucharistieviering, verzorgd door een pater Karmeliet;
- op de 4e zondag gaat onze pastor, pater Eef van Vilsteren, steeds voor in een Eucharistieviering;
- Als er een 5e zondag is, en dat is dit jaar drie keer het geval, dan wordt er een woorddienst gehouden. Die wordt dan verzorgd door een tweetal leden van de Woord- en Communievieringen of door een van hen samen met onze pastoraal werkster, Anita Oosterik. De woorddienst heeft dan een bepaald thema en is met medewerking van een van de koren van onze parochie.

Uiteraard kunnen er eens omstandigheden zijn, waardoor afgeweken moet worden van dit schema. Overigens zult u wekelijks de informatie over de vieringen in onze kerk in Vox kunnen blijven lezen.

Het pastoraal team