Parochie Zenderen

Beleid beheer parochie kerkhof

20190318 164004
Sinds april 2019 worden de wettelijke taken voor het beheer van onze kerkhof uitgevoerd door Twente Milieu. Peter Woolderink (tel 06-50622553) is de kerkhofbeheerder.

 

Wettelijke taken voor het beheer van het kerkhof in Zenderen

Dan gaat het om de volgende taken:

 • Het aannemen en behandelen van een aanvraag tot begraven of een asbestemming. Het zij door een uitvaartondernemer dan wel een nabestaande.
 • Het uitzoeken van een graf of plaats voor asbestemming met de nabestaanden.
 • Het plannen van de voorbereidingen ten aanzien van het afhalen van grafbedekking, het maken van een graf, ed.
 • Het maken van een graf volgens de geldende veiligheidseisen en voorschriften, incl. Het plaatsen van bordessen en begraaftoestel.
 • Het voorbereiden van een asbestemming, denk aan het openen van een keldertje of nis, het klaarzetten tekstplaten en in geval van een verstrooiing het as overdoen in een strooibus of-schaal.
 • Voorbereidingen rondom een uitvaart. ( klaarzetten geluidsinstallatie, baarwagen, evt. rolstoel en indien gewenst wierrook, wijwater en schepje aarde)
 • Het voorlopen tijdens een uitvaart en het begeleiden van een asbestemming.
 • Het ondersteunen van een uitvaartleider tijdens een afscheidsplechtigheid.
 • Het sluiten van een graf incl. De daarbij behorende werkzaamheden.
 • Het voortijdig in ontvangst nemen van een asbus en deze in bewaring nemen indien gewenst.
 • Het ophalen van een asbus bij het crematorium of uitvaartleider, indien gewenst door de familie.
 • Het plannen van het plaatsen van een grafbedekking en controle houden op een correcte uitvoering.
 • Het verwerken van de benodigde documenten en deze voorbereiden voor verwerking door verantwoordelijke instanties.
 • Contacten onderhouden met de gemeente, kerk en uitvaartorganisaties.
 • Aanspraakpunt voor bezoekers.

De parochie Zenderen betaalt aan Twente Milieu een bedrag van € 608,- voor de bovenstaande diensten, per begrafenis / per keer. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat de inwoners van Borne betalen voor de bovenstaande taken die uitgevoerd worden door Twente Milieu op de begraafplaats in Borne.
Dit bedrag wordt vervolgens in rekening gebracht bij de familie of nabestaanden van de overledene, die begraven wordt op het kerkhof in Zenderen.