Parochie Zenderen

Nieuwe fietsenstalling bij de Parochiekerk

FietsenstallingMisschien heeft u deze nieuwe fietsen-standaards al gezien en of er al gebruik van gemaakt.
Het is een grote verbetering ten opzichte van de oude rekken.
Wij hopen van harte dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat de fietsen veilig gestald zijn tijdens een bezoek aan kerk en klooster.

Wij danken de vrijwilligers
Marc Lansink, Tom Steenhage
en Vincent Kuipers voor het plaatsen van deze standaards.