Parochie Zenderen

Tarievenlijst kerkelijke diensten

Vieringen Vanaf 10-04-2019
Misintentie
Misintentie met jaargedachtenis
€ 10,00
€ 10,00
Dopen
Eerste Heilige Communie
H. Vormsel
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
Huwelijksviering zonder koor
Huwelijksviering met koor
Gezongen jubileumviering (aparte viering)
€ 275,00
€ 375,00
€ 275,00
Begraven en crematie
Avondwake met koor
Avondwake zonder koor
€ 250,00
€ 200,00
Rouwkapel per dag € 50,00
Afscheidsviering vooravond met koor
Afscheidsviering vooravond zonder koor
€ 335,00
€ 285,00
Uitvaartdienst begrafenis met koor
Uitvaartdienst begrafenis zonder koor
€ 335,00
€ 285,00
Uitvaartdienst crematie met koor
Uitvaartdienst crematie zonder koor
Begeleiding crematorium
€ 335,00
€ 285,00
€ 50,00

Begrafenis zonder uitvaartviering in de kerk
Crematie zonder uitvaartviering in de kerk

€ 50,00
€ 235,00
Livestreaming
CD opname / USB-stick
€ 100,00
€ 10,00
Begraafplaats
Grafdelven volwassene incl. wettelijke taken beheerder
Grafdelven kind t/m 12 jaar incl. wettelijke taken beheerder
€ 608,00
€ 385,00
Grafrechten volwassene: 1ste 20 jaar
Grafrechten kind t/m 12 jaar: 1ste 20 jaar
€ 500,00
€ 250,00
Verlenging volwassene: enkel graf 10 jaar
Verlenging volwassene: dubbelbreed graf 10 jaar
Verlenging volwassene: dubbeldiep graf 10 jaar
Verlenging kindergraf t/m 12 jaar
€ 250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 125,00
Ruiming grafsteen enkel graf: volwassene, kind
Ruiming grafsteen dubbelbreed/dubbeldiep
€ 200,00
€ 400,00
Crematie
Urnenkelder (exclusief steen) € 450,00
Grafrechten urnenkelder: 20 jaar € 350,00
Verlenging grafrechten urnenkelder: 10 jaar 1 persoon
Verlenging grafrechten urnenkelder: 10 jaar 2 personen
€ 175,00
€ 350,00
Bijzetting urn in bestaand graf
Bijzetting urn in bestaand graf 20 jaar
€ 220,00
€ 265,00
Verlenging urnenkist in bestaand graf 10 jaar € 175,00

Mochten er financiele problemen zijn, is een gesprek altijd mogelijk.