Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 1

Via deze rubriek willen wij elke maand een klein stukje schrijven over de onderwerpen die in het parochiebestuur ter sprake zijn gekomen.

  • In de vergadering van 7 oktober 2019 hebben we gesproken over de stand van zaken m.b.t. de verkoop van het gebouw ’t Rigtershoes. ’t Rigtershoes staat al geruime tijd te koop, is nog niet verkocht. De oorzaak ligt in het feit dat vele potentiele kopers hebben aangegeven dat er geen “woonbestemming” op het pand ligt. Op het pand ligt nl. een “maatschappelijke bestemming”. Wij hebben in diverse gesprekken met de gemeente Borne ( wethouders en ambtenaren) geprobeerd een wijziging van de bestemming alsnog te realiseren. Echter dit is niet gelukt. De gemeente wil de “maatschappelijke bestemming” van dit gebouw niet verloren laten gaan.
    Ons bestuur zoekt naar andere ideeën c.q. plannen, we houden u hiervan op de hoogte.
  • We hebben gesproken over het ondertekende contract dat is gesloten met Twente Milieu m.b.t. de wettelijke beheerderstaken op het kerkhof.
  • De geluidsinstallatie in onze kerk is verouderd en laat te wensen over. We bezinnen ons over een eventuele andere installatie. De mensen, die thuis kerktelefoon ontvangen, klagen ook over hun ontvangst. Het bestuur zoekt naar oplossingen.
  • Het bestuur is akkoord gegaan met de aanschaf van materialen om de brandveiligheid van het kerkgebouw te optimaliseren.
  • Het bestuur zal een uitnodiging uitdoen aan alle vrijwilligers van de werkgroep Kerkhofonderhoud, voor het houden van een doe-dag voor het jaarlijkse groot onderhoud aan het kerkhof.
  • Onze nieuwe pastoor T. van der Gulik gaf een terugblik op de pastorale activiteiten van de afgelopen maand. O.a. het afscheid van pastoor E. van Vilsteren en de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor zijn zeer goed verlopen.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van Zenderen.