Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 2

Via deze rubriek willen wij elke maand een klein stukje schrijven over de onderwerpen die in het parochiebestuur ter sprake zijn gekomen.

  1. In de vergadering van 7 november 2019, is verder gepraat over de verkoop van ’t Rigtershoes. Vanuit het parochiebestuur is het idee ontstaan om ’t Rigtershoes als vernieuwd Zenders Gemeenschapsgebouw /Parochiecentrum te gaan gebruiken, als in de toekomst mocht blijken dat het gebouw niet verkoopbaar is.
    In de vergadering hebben wij ook gesproken met personen uit Zenderen, die belangstelling hebben om ’t Rigtershoes te kopen en te exploiteren. Ook zij hebben deze plannen.
    De huur van het huidige Parochiehuis zou dan kunnen worden opgezegd. Wat is wijs? Welke beslissingen moeten worden genomen? Het parochiebestuur heeft besloten meer adviezen te vragen bij derden partijen en inwoners van Zenderen. Heeft u ideeën, dan horen we die graag. In de volgende vergadering wordt hierover verder gepraat.
  2. Besloten is een 10 tal nieuwe kerktelefoons aan te schaffen. Deze nieuwe kerktelefoons worden t.z.t. aan de abonnees aangeboden.
  3. Offertes zijn aangevraagd i.v.m. de installatie van nieuwe geluidsapparatuur in de kerk. Aan de hand van proefopstellingen in de kerk, worden keuzes gemaakt.
  4. Naar aanleiding van een rapport van een bomenspecialist is geconstateerd dat er 6 Amerikaanse eiken op het kerkhof geruimd moeten worden. Offertes worden aangevraagd bij diverse bedrijven.
  5. De Monumentenwacht heeft een inspectie uitgevoerd van het kerkgebouw. Er is een scheur geconstateerd in de onderslagbalken van de toren. Dit is een serieus en acuut probleem dat binnen één jaar verholpen moet worden. Offertes worden aangevraagd bij verschillende aannemers.
  6. Het parochiebestuur heeft een aanbod gedaan om de kerk beschikbaar te stellen voor de viering van de stichting Zwanenhofviering, nu de Zwanenhof failliet is gegaan.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van Zenderen.