Adventsactie 2019Adventsactie2

1e Week van de Advent

Kinderen brengen hoop

Advend week 1 2019Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode.
Centraal in de Adventsactiecampagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Een van deze projecten komt ten goede aan de gezondheidskliniek Ana Manganaro. Deze kliniek biedt medische zorg en educatie aan de inwoners van Guarjila op het platteland van El Salvador, Midden Amerika.
Zij zet zich ervoor in de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren door goede geboortezorg te bieden en gezonde voeding te stimuleren.
Dit project heeft zo tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.

De komende weken zullen wij ook iets meer vertellen over drie andere projecten waar hulporganisatie Adventsactie steunt aan verleent en waar wij samen aan kunnen meehelpen.
Wij willen deze projecten steunen. Uw bijdrage hiervoor is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de weekendvieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.

Hartelijk dank alvast voor uw gift.
Werkgroep MOV

2e Week van de Advent.

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis in dat land. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat.
De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.
In Lima heeft een liefdadigheidsinstelling een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling.

Adventsactie wil dit project steunen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de weekendvieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift.

Werkgroep MOV

3e Week van de Advent.

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië

Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen en gebrek aan voedsel ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners kan niet voorzien worden in zijn levensonderhoud en die mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp.
Werkloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen ontheemd zijn geraakt in eigen land.
Daarnaast keren maandelijks honderden Somalische vluchtelingen terug uit Ethiopië en Jemen. Veel van deze ontheemden verblijven in kampen. De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht.
De meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. In de kampen is de situatie zo mogelijk nog erger.

Wat wil Adventsactie bereiken?
Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en babysterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van Somalië. Adventsactie wil professionele geboortezorg en -begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen.

Hoe wil men dat gaan doen?
Om levens te redden van moeders en hun pasgeborenen worden professionele vroedvrouwen opgeleid. De verloskundige afdeling in het gezondheidscentrum van Dolow wordt uitgebreid en krijgt de beschikking over medische hulpmiddelen. Het centrum wordt maandelijks gemonitord door het Somalische ministerie van Gezondheid.

Adventsactie wil dit project steunen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent rond de weekend-vieringen weer in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift. Werkgroep MOV

4e Week van de Advent.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger

Wat is er aan de hand?
Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis en terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld.
De dorpen Tambole en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil onze samenwerkingspartner CADEV Niamey (caritasorganisatie in Niger) de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren.

Wat wil Adventsactie bereiken?
Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden voor de inwoners van Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.

Hoe doen we dat?
CADEV wil essentiële medicijnen gratis beschikbaar stellen. Vastenactie draagt hieraan bij. In Tambole en Dogona worden bevallingskamers ingericht met speciale bedden, instrumentarium en voorlichtingsmateriaal over gezondheid van moeder en kind. De zorgverleners krijgen de beschikking over de noodzakelijke apparatuur en ze krijgen managementondersteuning.
Bij ziektepreventie speelt de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom zet CADEV lokale gezondheidswerkers in die dicht bij de mensen staan. Zij gaan op huisbezoek en organiseren groepsgesprekken. Met deze en andere middelen werken zij aan bewustwording en gedragsverandering. Ook adviseren ze over gezonde voeding, signaleren ziektes en zorgen dat daar actie op wordt genomen.

Adventsactie wil ook dit project steunen. Uw bijdrage hiervoor is erg welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Ook de grote collectebus staat hiervoor tijdens de Advent en op Kerstmis rond de weekendvieringen in ons kerkportaal.
Van harte bevelen wij deze buscollecte bij u aan.
Hartelijk dank alvast voor uw gift. Werkgroep MOV

 

 

DELEN