Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 3

Via deze rubriek willen wij elke maand een klein stukje schrijven over de onderwerpen die in het parochiebestuur ter sprake zijn gekomen.

 1. In de vergadering van 12 december2019, is verder gepraat over de verkoop van ’t Rigtershoes. Besloten is om een parochieavond te beleggen, die eind januari 2020 wordt gehouden. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.
  Op deze avond worden de volgende zaken besproken.
  a. Toekomstig beleidsplan parochie.
  b. Toekomstvisie begraafplaats
  c. Toekomstvisie ’t Rigtershoes.
  d. Financiën parochie.
 2. Pastor Van der Gulik heeft meegedeeld dat hij zal worden benoemd tot pastoor van de Elisaparochie in Almelo.
  De benoeming is voor 1 jaar.
 3. Het parochiebestuur heeft besloten ’t Rigtershoes nog een keer te verhuren aan de Carnaval
  voor hun activiteiten, op 27 december 2019.
 4. I.v.m. het toekomstig beleidsplan zullen we de komende 6 maanden in alle vieringen het aantal kerkgangers tellen. De kosters zullen deze taak gaan uitvoeren.
 5. Op basis van een test/proefopstelling van de nieuwe geluidsapparatuur, hebben wij besloten de nieuwe geluidsapparatuur voor onze kerk aan te schaffen. Deze geluidsapparatuur is afkomstig van uit de voormalige Theresiakerk. We zijn erg blij dat wij deze apparatuur voor weinig geld hebben kunnen overnemen.
  We zullen hier erg veel plezier van krijgen.
 6. Besloten is een onderhoudsgroepje, bestaande uit parochianen en bestuursleden, te formeren, die de restauratiewerkzaamheden in de toren, gaan voorbereiden.
 7. Besloten is de werkgroep vrijwilligers kerkhof in januari 2020 uit te nodigen, om toekomstige kerkhofzaken door te spreken. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.
 8. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat het parochiebestuur wordt versterkt met de komst van Theo Vlaskamp.
  Hij zal zich specifiek gaan bezig houden met allerlei bouwkundige- en kerkhof zaken.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur van Zenderen.