Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 4

Via deze rubriek willen wij elke maand een klein stukje schrijven over de onderwerpen die in het parochiebestuur ter sprake zijn gekomen.

  1. Door de inzet van velen is het kerstfeest weer goed gevierd.
   Een schok was echter het plotseling overlijden van acoliet Tonnie Harink.
   Op kerstavond was er een gelegenheidskoor uit Borne onder leiding van Betsy Paus. Het bestuur bedankt de koren, kosters, versiergroep en al diegenen die hun inzet hebben gegeven voor het succes van het kerstfeest.
  2. Vanwege werkzaamheden in Rome is pastor van der Gullik afwezig van 20- 28 januari 2020.
  3. De komende parochiebijeenkomst van woensdag 29 januari 2020 is voorbereid en besproken. Een uitnodiging hiervoor aan alle parochianen heeft in de voorgaande Vox gestaan.
  4. De vergadering c.q. bijeenkomst van de werkgroep vrijwilligers kerkhof d.d. 14 januari 2020 is voorbereid en besproken.
  5. Gewerkt wordt aan een plank, waarop de geluidsapparatuur wordt geplaatst in de sacristie. De geluidsapparatuur in de kerk en sacristie wordt definitief geplaatst.
  6. Er worden overeenkomsten opgesteld voor het Twents Liturgiekoor en het Mix-koor i.v.m. het gebruik van de kerk voor de repetities van de koren.
  7. Er wordt een brief gestuurd aan de Stichting Kerkrestauratie Zenderen m.b.t. het onder de aandacht brengen van een toekomstige restauratie van de onderslagbalken in de toren van de kerk.
  8. Er hebben zich enkele serieuze kopers voor ’t Rigtershoes bij de makelaar aangemeld. Ontwikkelingen worden afgewacht.
  9. Kort is gesproken over de AVG wet, hoe om te gaan met persoonsgegevens, zoals publicaties in de Vox bij geboorte, overlijden en misintenties.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.