Parochie Zenderen

Zondag van de Eenheid 26 januari 2020

Eenheid2020Op zondag 26 januari 2020 staan wij stil bij de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
De Oecumenische viering die door de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen wordt georganiseerd vindt plaats in de Parochiekerk te Zenderen en begint om 10.00 uur.
Voorgangers zijn: pastor Anita Oosterik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.

We volgen het wereldwijde thema voor de Gebedsweek: 'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd op het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij onthaald worden door de christenen op Malta. Schriftlezingen in de viering zijn: Handelingen 27:18 – 28: 10 en Matteüs 10: 7-8.

Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder leiding van Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof. Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje. Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken!

Wees allen van harte welkom!

Een inspirerende Viering van de Eenheid!


Afgelopen zondag, 26 januari, was in de parochiekerk van Zenderen de jaarlijkse viering aan het eind van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. ‘Buitengewoon’ was het thema van deze gebedsweek in 2020, gebaseerd op het Bijbelboek Handelingen 28, 2.

De viering was druk bezocht met 160 personen van allerlei gezindten: Katholieken, Protestanten, Doopsgezinden, Baptisten. Voorgangers waren ds. Johan Meijer, ds. Carla Borger en pastoraal werker Anita Oosterink. Het Dames- en Herenkoor van de Zenderse kerk o.l.v. Betsy Paus en organist Frans Kerkhof luisterde de viering op met mooie gezangen

Het was een inspirerende, op sommige momenten ontroerende, viering; het materiaal was voorbereid door de christelijke kerken in Malta. In Handelingen lezen we namelijk dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leed op Malta en daar ‘buitengewoon vriendelijk’ werd ontvangen.
Ds. Borgers memoreerde in haar overweging dat Malta echter in de huidige tijd ook een ander gezicht laat zien: corruptie is alom aanwezig, de moordaanslag op Daphne Caruana Galizia die als enige journaliste durfde te schrijven over de corruptieschandalen en maffiapraktijken op het eiland.
En net als vele andere landen van het fort Europa zijn ze tegenwoordig minder vriendelijk tegen vluchtelingen dan in de tijd van Paulus. Alleen de allerrijkste criminelen die meer dan € 900.000 willen neertellen voor een Europees paspoort worden geholpen. Zo gaf ds. Borgers aan in haar overweging.

De collecte was bestemd voor het Thomashuis in Zenderen en bracht € 375,15 op, welk bedrag besteed zal worden voor de aankoop van extra instrumenten voor de bewoners.
Zowel de scheidende burgemeester, Gerard van den Hengel, als de komende burgemeester van Borne, Jan Pierik, waren door de voorgangers en de lokale Raad van Kerken uitgenodigd voor deze viering en werden aan het eind van de viering verrast met een bos bloemen.
Ze waren ook aanwezig na afloop bij het koffiedrinken in het klooster, waar ook vele anderen gebruik maakten van dit gezellig samenzijn. Een mooie afsluiting van een indrukwekkend gebeuren.

Gustaaf Boerjan
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen