Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 5

Naar aanleiding van de parochieavond d.d. 29 januari 2020 heeft het parochiebestuur een extra vergadering gehouden. In deze vergadering werden twee agendapunten besproken:

 1. De gewijzigde tarieven van het kerkhof

  Op de parochieavond werd gevraagd naar de verhoging van de tarieven. Het bestuur heeft hierover e.e.a. opgezocht. In de maanden maart en april van 2019 is er uitgebreid aandacht besteed aan de uitleg van de nieuwe tarieven via de VOX. Ook de motivatie werd hierin aangegeven.
  Het bestuur komt nogmaals tot de conclusie dat er naar de parochianen en naar de werkgroepen kerkhof uitgebreid hierover is gecommuniceerd.
  Ook is het bestuur van mening dat in de periode dat Harry Peper het beheer over het kerkhof had, tarieven goedkoper konden zijn vanwege zijn verdienste en vrijwillige inzet en de inzet van alle vrijwilligers van het kerkhof. Zij verdienen hiermee alle lof.
  Nu het wettelijk beheer in handen van Twente Milieu/ Peter Woolderink is, zijn de tarieven hoger, echter vergelijkbaar met naburige parochies, zo is uit onderzoek gebleken. Wij hebben ook uitleg gegeven over de inhoud en de hoeveelheid van de wettelijke taken die de heer P. Woolderink uitvoert. Op onze site van de parochie Zenderen wordt dit hier aangegeven.

 2. De verkoop van ’t Rigtershoes.

  Er zijn op dit moment 4 potentiële kopers voor het pand. Onderhandeling lopen via de makelaar.
  Het parochiebestuur zal proberen de sociale aspecten van het dorp Zenderen in de onderhandelingen mee te nemen, zoals door een aantal parochianen op de parochieavond werd voorgesteld.
  Ontwikkelingen worden afgewacht.

  Het parochiebestuur heeft veel bruikbare materialen uit ’t Rigtershoes aan voetbalvereniging Zenderen Vooruit gegeven. Deze komen hierdoor nu toe aan de gemeenschap van Zenderen.

 

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.