Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 6

Het parochiebestuur heeft in haar vergadering van 17 februari 2020 gesproken over de volgende onderwerpen:

Hoogtepunten:

  1. Het opschonen en opnieuw instellen van rekening-courant rekeningen en spaarrekeningen van de parochie.

  2. Naar aanleiding van vragen tijdens de parochieavond van 29 januari 2020 wordt de financiële balans per 31 december 2018 voor alle parochianen ter inzage gelegd op donderdag 12 maart 2020 van 19.00 uur tot 19.30 uur in het parochiecentrum, voorafgaande aan de parochiebestuursvergadering.
    U bent van harte uitgenodigd om de balans te bekijken en evt. vragen erover te stellen.

  3. De verkoop van ’t Rigtershoes. De verkoop van ’t Rigtershoes begint nu serieus te worden. De komende weken verwacht het bestuur dat er twee boden worden uitgebracht door evt.kopers. Die worden zorgvuldig afgewogen. Beslissingen worden samen met het Bisdom genomen.

  4. Tijdens de parochieavond is ook gesproken over de grafrechten en -ruiming. Een zeer gevoelig onderwerp. Het parochiebestuur heeft nog geen standpunt ingenomen. Het onderwerp moet nog verder uitgekristalliseerd worden. De volgende maand komt het parochiebestuur hierop terug.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.