Parochie Zenderen

Vastenactie 2020Logo vastenactie

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!

Werken aan je toekomst2020

Van Aswoensdag - 26 februari - tot eerste Paasdag - 12 april - is het vastentijd.
Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij  of juist heel ver weg.
Wilt u deze vastenperiode even minderen voor een ander? Door bijvoorbeeld een dagje geen vlees te eten, de auto te laten staan of de televisie uit laten? Doneer dan uw besparing aan Vastenactie. Even minderen… voor een ander.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor onderwijs en toekomst voor jonge mensen! Vastenactie steunt die mensen kans te bieden op vervolgonderwijs of met hulp bij het starten van eigen bedrijfjes.  (Het verhaal van Dennis)
Daarover in de volgende artikelen in Vox meer.

Toekomst voor weeskinderen in Tanzania

vastenactie 2020 2

Stichting Malaika Kids in Tanzania zet zich in voor weeskinderen. De organisatie probeert altijd familieleden op te sporen die voor het kind kunnen zorgen. Dat lukt in de helft van de gevallen. Wanneer ze ondergebracht zijn bij familieleden, blijft Malaika Kids deze kinderen steunen.

Wat is er aan de hand?
In Tanzania leven naar schatting 2,5 miljoen weeskinderen. Velen van hen moeten op straat zien te overleven. De regering schenkt weinig tot geen aandacht aan dit probleem. Organisaties als Malaika Kids nemen deze kinderen op in kinderdorpen, waar ze wonen in gezinsverband, met een veilig dak boven hun hoofd. Ze krijgen er kleding, eten en onderwijs. Voor de kinderen is het echter beter om in een pleeggezin of bij familie op te groeien.

Sierra Leone.

Sierra Leone

 Wat is er aan de hand?

Na elf jaar burgeroorlog en de recente Ebola crisis staat de economie van Sierra Leone er slecht voor. In het land leven 93.000 mensen met een beperking. Er bestaan veel vooroordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en horen er niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk. Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicapte vrouwen is de situatie nog erger, want de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede bestaan.

Wat willen we bereiken?
De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil veertig mensen – gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind – helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers zijn.
Wij kunnen onze medemensen in arme landen als Sierra Leone daarbij helpen door een bijdrage voor de Vastenactie.

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!

Carpentry Malawi

Deze Goede Week is de laatste week van de Vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven.
Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Wat is er aan de hand?
In heel Malawi in Afrika zijn er op dit moment drie dovenscholen voor basisonderwijs, maar een vervolgopleiding voor dove kinderen bestaat nog niet. Vorig jaar is met steun van Vastenactie een pilot gestart, waarbij tien dove jongeren een vak konden leren. We willen dit project voortzetten en uitbreiden.

In Malawi bestaan er nog geen vervolgopleidingen voor dove kinderen, waardoor zij niet de kans krijgen een vak te leren en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Op de basisschool behalen dove kinderen vaak niet het niveau dat nodig is voor een reguliere vakschool. Green Malata is een opleidingscentrum waar jongeren een praktijkopleiding krijgen tot bijvoorbeeld bakker, elektricien, boer, kapper of IT specialist. Vorig jaar besloot Green Malata haar opleidingsmogelijkheden ook aan dove jongeren aan te bieden. Tien jongeren begonnen toen met een vervolgopleiding.

Wat willen we bereiken?
Het is voor dove jongeren in Malawi vaak extra lastig om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen. Wanneer zij een vak hebben geleerd, zijn zij beter in staat om zelfstandig een inkomen te verwerven en zichzelf te onderhouden. Op termijn kunnen zij op hun beurt andere dove jongeren trainen in de vaardigheden die ze hebben opgedaan.

Hoe doen we dat?
Vastenactie wil een grotere groep dove jongeren de kans bieden op een vervolgopleiding. De veelheid van opleidingsrichtingen bij Green Malata biedt die mogelijkheid. Zes dove leerlingen die basisonderwijs op een dovenschool hebben gevolgd, kunnen dit jaar een vakopleiding volgen. Drie jongens gaan de timmeropleiding volgen, drie meisjes worden opgeleid tot naaister.
Wij kunnen onze medemensen in arme landen als Malawi daarbij helpen door een bijdrage voor de Vastenactie.

Helaas gaan in deze tijd van de coronacrisis de vieringen in onze kerk niet door waardoor u geen gift kunt doen in de grote collectebus.
Wel blijft het mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Zo hoeven onze medemensen in ontwikkelingslanden niet de dupe te worden van onze crisis hier.

Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie