Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 7

Het parochiebestuur heeft in haar vergadering van 13 maart 2020 gesproken over de volgende onderwerpen:

Hoogtepunten:

 1. Beleid i.v.m. Coronavirus.
  a.    Het parochiebestuur heeft gesproken over de gevolgen van de coronavirus voor vieringen in de parochiekerk. Alle reguliere kerkdiensten zijn op dit moment afgelast. De aanwijzingen van het Bisdom worden gevolgd.
  b.    Het zaaltje van het klooster kan de komende tijd niet worden gebruikt.
  Wij zullen de koren en de werkgroepen, die hiervan gebruik maken een bericht sturen.

 2. De actie kerkbalans. Uw toezeggingen m.b.t de kerkbijdragen voor het jaar 2020 zijn weer verwerkt. Er is een voorlopig totaal bedrag berekend van ruimt € 28.000,-. Dit is een prachtig resultaat, ongeveer het zelfde bedrag als het voorgaande jaar.
  Namens het parochiebestuur willen wij u en de vele vrijwilligers die aan de actie hebben meegeholpen, hartelijk danken voor uw financiële bijdrage en inspanningen.

 3. Verkoop Bouwmanslaan: Van de twee gegadigden is uiteindelijk één potentiële koper overgebleven. Dit is een particuliere koper. In afwachting van de toestemming van het Bisdom is een voorlopige koopacte getekend voor de verkoop van ’t Rigtershoes.

 4. Er is gewerkt aan een raamwerk voor het opstellen van een toekomstig beleidsplan voor onze parochie.

 5. De kerkbalans per 31 december 2018 is voor de vergadering van het parochiebestuur ter inzage gelegd. Twee parochianen hebben hiervan gebruik gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.