Parochie Zenderen

In memoriam pater Edgar Koning

EdgarKoningAfgelopen dinsdag bereikte ons het droeve nieuws dat de prior van het klooster, pater Edgar Koning, ten gevolge van het coronavirus was overleden.
Pater Edgar Koning was vanaf januari 2015 een geliefd prior van het klooster en een betrokken en zeer gewaardeerd inwoner van Zenderen.
Maar reeds voor 2015 was hij al in Zenderen actief bij het Kloosterpad en bij de interieurcommissie van de kerk. Hij was de grote drijfveer achter de tentoonstellingen bij het kloosterpad en op zijn verzoek bracht hij de kunstenaar van de kruiswegstaties bij het Karmelietessenklooster in contact met de werkgroep kloosterpad. Vanaf 2012 kunnen we de prachtige kruiswegstaties bewonderen. Pater Edgar ging verleden jaar nog voor in een viering bij de staties in de Goede week.

TitusBrandsmaOok was hij lid van de interieurcommissie van onze kerk in 2010. Hij was het die het Bijbelverhaal van Elia uitgebeeld wilde zien in de kerk en heeft met de schilder samen een opzet gemaakt van de voorstellingen. Maar ook was hij een groot voorstander van de Titus Brandsmaplek in onze kerk. Hij was zeer trots op het prachtige resultaat.

EdgarKoning2Tijdens zijn priorschap werd de kloostertuin opengesteld en anderhalf jaar geleden werd het labyrint geopend. Pater Edgar was de drijvende kracht hierachter, nadat hij zelf het lopen van een labyrint als meditatie had ervaren. De planten, die rondom het labyrint geplant werden, komen allen uit Bijbelse verhalen, vertelde pater Edgar vaak vol trots.

In de parochie van Zenderen ging pater Edgar regelmatig voor in Karmelvieringen en in het verleden ook in weekendvieringen. Zijn preken boeiden omdat ze onmisbaar recht uit zijn hart kwamen. Hij kon heel goed naar mensen luisteren en was hartelijk, warm en wijs. Hij had een grote kennis van de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Solidariteit was voor hem daarin een leidraad. In de voetsporen van Titus Brandsma legde hij in zijn overwegingen vaak maatschappelijke problemen voor en zette een ieder aan het denken. Ook kon hij in kleine kring mooi vertellen over wat hij allemaal had gezien en gedaan in de wereld, hij was op veel plaatsen geweest.
Als bestuur konden wij heel goed bij hem terecht, hij dacht in oplossingen en niet in problemen. Wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor de bijzonder fijne wijze van samenwerken.

Het is bijna niet te geloven dat hij door het coronavirus is geveld.
We geloven en vertrouwen dat Edgar nu opgenomen is bij God en
dat het Licht van de verrezen Heer over hem moge schijnen.

Het parochiebestuur