Parochie Zenderen

Bericht van de Bezoekgroep

Zoals U weet wordt door de bezoekgroep een bezoek gebracht bij de jarige parochianen (vanaf 80 jaar) en bij zieke parochianen. In verband met het CORONA – virus mogen we geen bezoeken meer doen, juist nu er meer behoefte aan bestaat; we proberen hen aandacht te geven door een (extra) telefoontje en/of een kaartje. Bij de zieken (ook buiten onze parochie) wordt er in de Goede Week altijd een Paasattentie bezorgd door leden van de Zonnebloem en van de Bezoekgroep; om de kosten te dekken houden we altijd een collecte in de kerk op Palmzondag ; maar omdat er nu geen vieringen zijn, willen we U vragen een bijdrage te doen op
rekeningnr. NL 86 RABO 0309 4894 23 t.n.v. Bezoekgroep Parochie Zenderen ovv paasattenties; ook is het mogelijk een envelop in de brievenbus van het Parochiesecretariaat te brengen (ovv paasattentie)

Het Parochie-secretariaat is gesloten, maar Anita Oosterik is op dinsdag- en donderdagmiddag van 2 tot 3 uur zoveel mogelijk aanwezig.

De VOX verschijnt wel elke week via www.zenderen.com, in het Sindron ophalen of achter in de kerk op de tafel. (zie onderstaand bericht)

Verder doen we als Bezoekgroep een dringend beroep op iedereen, om ons op de hoogte te brengen, als mensen ziek zijn.

Hartelijke groeten namens de Bezoekgroep van de Parochie Zenderen,
Irma Geerdink.