Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 9

Parochiebestuursvergadering 14 mei 2020

 1. Coronacrisis.

  In de vergadering werd kort stilgestaan en gesproken over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Een aantal mensen is ons ontvallen vanwege het coronavirus.

  Het bestuur heeft besloten dat er 2x per maand een viering zal worden gestreamd. Het parochiebestuur neemt alle kosten hiervan op zich. Dit zullen we blijven doen tot het moment dat groen licht wordt gegeven m.b.t. het toelaten van 100 bezoekers in de kerk. De richtlijnen van het Bisdom en van Regeringswege zijn hierin bepalend.
  In de volgende Vox zult u hierover meer horen.

  Voor speciale diensten zoals begrafenissen, enz. zullen we parochianen/families een vast bedrag vragen van € 75-,- voor een gestreamde dienst.

 2. Verkoop ‘t Rigtershoes.

  De verkoopakteis maandag 25 mei 2020 gepasseerd. Dit betekent dat het pand is verkocht en is overgegaan naar een nieuwe eigenaar.De nieuwe eigenaars zijn Bart en Geertje Hammink uit Almelo.

  Korte terugblik:
  De Stichting Jeugd en Jongerenwerk Zenderen hield op te bestaan. In overleg met het parochiebestuur kwam het pand in eigendom van de parochie. De parochie nam de afbetaling van de schuld over van de stichting.
  Drie jaar geleden werd door het vorige parochiebestuur in samenspraak met de parochianen en het Bisdom Utrecht besloten het pand Bouwmanslaan 1,
  ’t Rigtershoes te koop te zetten. In de tussentijd werd het pand verhuurd aan Tom Hilderink en Noortje van de Kolk van de Barrique, voor feestje en partijen, enz. Twee jaar geleden kwam hier een eind aan. Het pand kwam leeg te staan.
  In de beginperiode van de verkoop werd het pand van een bedrag van +€ 250.000,- aangeboden. Dit bleek echter geen haalbare kaart te zijn. Het pand heeft een “maatschappelijke bestemming”. Potentiële kopers wilden voor dit bedrag ook een woonbestemming op het pand. Het parochiebestuur heeft in twee gesprekken met de gemeente Borne geprobeerd een “ woonbestemming” op het pand te krijgen, om het pand zodoende tegen een goede prijs en snel te verkopen.
  Dit is echter niet gelukt. De gemeente wilde geen medewerking verlenen.
  Er kwam belangstelling voor het pand van inwoners uit Zenderen. Na enkele gesprekken heeft het parochiebestuur besloten hier niet verder mee te gaan.
  De bruikbare materialen in ’t Rigtershoes werden om niet aangeboden aan de voetbalvereniging ZV en Jong Zenderen. De restmaterialen neemt de nieuwe eigenaar over.
  Uiteindelijk bood zich een nieuwe koper aan.
  De nieuwe eigenaren willen in eerste instantie het pand intern opknappen en het daarna op de zelfde manier verhuren voor kleine feestjes en partijen, enz., zoals dat jaren lang is gedaan.
  Uiteindelijk kijken wij terug op een geslaagde verkoop. Wij wensen de nieuwe eigenaren veel succes toe.

 3. Bestrijding Eikenprocessierups. 
  Op het kerkhof zijn 2 bestrijdingsmomenten uitgevoerd door de gemeente Borne.
  We hopen dat de processierupsen hiermee bestreden zijn.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.