Parochie Zenderen

Pinksteractie
Jaarlijkse actie voor de missie

WNM

Het belang van missie

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is daarbij onmisbaar.

Geloven in de ander. Samen één missie

Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en vrouwen financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Bij hun werk hebben zij ook uw steun nodig!
Gedreven door geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missiewerkers op pad. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in de wereld lijden te verlichten en te bouwen aan een rechtvaardige wereld. De Week Nederlandse Missionaris voert elk jaar campagne voor de missionarissen en missiewerkers.

Helaas gaan in deze tijd van de coronacrisis de vieringen in onze kerk nog steeds niet door waardoor u geen gift kunt doen in de grote collectebus. Wel blijft het mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het banknummer van
Week Nederlandse Missionaris: NL 30 RABO 0171 2111 11.
Dank alvast voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV
Meer info