Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 10

Parochiebestuursvergadering 27 mei 2020

 • Coronacrisis/maatregelen.
  In onze vergadering van woensdag 27 mei 2020 hebben wij gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen voor de herstart van publieke vieringen in onze kerk. Dit naar aanleiding van het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen.

 • Besluiten:
 1. Besloten is om vanaf 1 juli 2020 de kerk weer open te stellen voor normale kerkdiensten tot 100 personen. In de tussentijd heeft het bestuur en de vrijwilligers de opdracht de kerk coronabestendig te maken. Daar neemt het bestuur ruim te tijd voor. In de maand juni zijn er nog geen publieke vieringen. Wel zal er twee keer een viering via het internet en de kerkradio worden uitgezonden.

 2. Hierbij sluit onze parochiegemeenschap aan bij de kerken in de omgeving van Zenderen, voor wat betreft het kerkbezoek na 1 juli 2020.

 3. Om het kerkbezoek op een veilige manier mogelijk te maken zijn wij nu allereerst in gesprek met diverse vrijwilligersgroepen die tijdens de vieringen een taak vervullen. Wat moet worden gedaan om de kerk Corina bestendig in te richten. Wat zijn de afspraken in de kerk, enz. Hierbij volgen wij de richtlijnen die door het Bisdom zijn aangedragen.
 • De maatregelen hebben betrekking op:
 1. Verwelkoming en goede voorlichting bij binnenkomst,
  aanwijzingen in de kerk.
 2. Desinfectie mogelijkheden en voorschriften.
  Achter in de kerk en bij het te communie gaan.
 3. Aanmeldingsmogelijkheden voor kerkbezoek.
  Op welke manier en hoe.
 4. Beschermende voorzieningen.
  Bijvoorbeeld bij het te communie gaan.
 5. Plaats toewijzing voor 100 personen.

Hiertoe wordt een protocol ontwikkeld. Dit zullen wij in een volgende VOX aan de orde stellen en toelichten.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.