Parochie Zenderen

Wees welkom in onze kerk

De coronamaatregelen bijven gehandhaafd en er mogen nog steeds slechts 50 mensen aanwezig zijn bij de vieringen. Aanmelden is daarom van groot belang.

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar achter in de kerk of via de VOX (inlegvel).

Het formulier kunt u inleveren voor (of op) donderdag vóór 14.00 uur bij het parochiesecretariaat in de sacristie of in de bus achter in de kerk.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch doorgeven dat u komt, dat kan op dinsdag- of donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur bij het parochiesecretariaat,
tel. 06 -81730704 of een bericht achterlaten in de voicemail.