Parochie Zenderen

Opstart vieringen in de kerk

Beste medeparochianen,

Zoals het zich nu laat aanzien is er op zondag 5 juli de eerste viering in de kerk.
Er moet voldaan worden aan allerlei richtlijnen voordat we weer kunnen opstarten en er moet een protocol worden opgesteld. Daaraan wordt hard gewerkt door diverse mensen.
Wij (pastor Ton van der Gulik en Anita Oosterik) zijn in gesprek geweest met werkgroepen. Vorige week met de werkgroep kerk schoonmaak. Want voordat er weer vieringen zijn in de kerk moet er eerst letterlijk de bezem door kerk, of wel de stofzuiger en poetsdoek. En ook door het parochiecentrum.
Omdat er geen twee vieringen zijn op dezelfde dag hoeven de banken en de deuren niet te worden ontsmet na de viering op de zondagmorgen.

Voor degenen die de kerk binnengaan om een kaars aan te steken buiten de viering om, is desinfectans beschikbaar in de kerk.
We willen u nadrukkelijk vragen om hiervan ook gebruik te maken.

We zijn de vrijwilligers van de werkgroep erkentelijk voor het schoonmaken van zowel kerk als parochiecentrum, niet alleen nu, maar ook voor het werk dat de meesten al jaren doen.

Er zijn in de loop van de tijd, om verschillende redenen, dames gestopt en daarom zijn nieuwe vrijwilligers (dames en heren!) van harte welkom bij deze werkgroep, om volgens rooster ongeveer één keer per 2 maanden mee te helpen bij het schoonmaken.
U kunt zich aanmelden bij Josefien Tinselboer of bij Anita Oosterik.

 Met hartelijke groet, pastor Ton van der Gulik