Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 12

We gaan weer beginnen!!

  1. Zoals eerder aangegeven is op zondag 5 juli 2020er weer een viering in de kerk, maar dit moet wel volgens een protocol dat door het Bisdom en het Regering is voorgeschreven.Dit protocol is ingesteld voor onze veiligheid.

Plaatsen in de kerk:

  1. Wij hebben de vorige week gekeken hoeveel mensen plaats kunnen nemen in onze kerk. Gelet op de huidige voorschriften en richtlijnen, kunnen 60 personen plaatsnemen in onze kerk. De plaatsen zijn aangegeven het groene stickers.

Nogmaals de gang van zaken (uit rubriek 11):

  1. U moet zich aanmelden voor de vieringen. Hiertoe is een aanmeldingsformulier ontwikkeld dat u na invulling kunt in leveren bij het parochiesecretariaat of kunt mailen, uiterlijk op de donderdagmorgen voor de kerkdienst. Uw naam komt op een lijst en deze lijst wordt gehanteerd bij het toelaten van personen voor de kerkdienst. Het aanmeldingsformulier is als bijlage in de VOX meegestuurd. Via de site van de parochie Zenderen is dit formulier ook te verkrijgen en in te vullen. De aanmeldingsformulieren liggen ook achter in de kerk.

  2. Bij binnenkomt in kerk via de hoofdingang wordt u verwelkomt door een gastheer/gastvrouw in het portaal. Er worden enkele vragen gesteld, die hebben betrekking op uw gezondheid. Blijf thuis als u zich ziek voelt, verkouden bent.
    Volg de aanwijzingen op die u krijgt over uw zitplaats in de kerk. Er is een looproute en dezitplaatsen zijn d.m.v. stickers op de banken aangegeven.

  3. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en voor het ter communie gaan. Hiervoor is desinfectans in de kerk aanwezig. Volg hierbij ook de aanwijzingen op die uw worden gegeven.

  4. De communie ontvangt u voor in de kerk, daar is een hoestscherm geplaatst. De hostie wordt uitgereikt met een liturgische pincet en ontvangt u op de hand.

  5. Samen bidden mag, samen zingen mag niet. Alleen de cantor(s) zingen.|

  6. Bij het verlaten van de kerk volgt u ook de aanwijzingen die worden gegeven en is ook volgens een door pijlen aangegeven looproute.


Het parochiebestuur en pastoraal team.