Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 13

Op 16 juli 2020 is een parochievergadering gehouden. Enkele informatiepunten:

  1. Evaluatie coronamaatregelen in de gehouden kerkviering begin juli 2020. Tot nu toe zijn er twee vieringen gehouden. Bezoekersaantallen: 37 en 49 personen. In z’n algemeenheid kijken we met tevredenheid en een goed gevoel terug op de kerkvieringen en de ingestelde coronamaatregelen.

  2. De coronavoorschriften zijn inmiddels wel iets versoepeld. Maar, we moeten voorzichtig blijven. Vanwege de geringe zitplaatsencapaciteit in onze kerk is aanmelding nog steeds noodzakelijk. Dit geldt in ieder geval nog voor de maand september 2020.

  3. Graag willen wij aan enkele parochianen een herinnering geven voor de betaling van de toegezegde kerkbijdrage 2020. I.v.m. de Coronaperiode maakt de kerk een moeilijke financiële tijd door.

  4. Offertes zijn aangevraagd bij aannemers i.v.m. de restauratiewerkzaamheden van de kerktoren en de herstelwerkzaamheden van de vloer van de Sacristie. Wij gaan er van uit dat na de vakantieperiode de werkzaamheden zullen beginnen.

  5. Recentelijk heeft onze parochie weer de beschikking gekregen van een 40 tal oorspronkelijke kleine glas-in lood ramen van onze kerk. Deze oorspronkelijke ramen zijn in de jaren 60 uit onze kerk verwijderd en vervangen door blank glas-in-lood.
    De oorspronkelijke glas-in-lood ramen werden destijds verkocht. We hebben deze ramen weer in ons bezit gekregen en wij zouden het een uitgesproken kans c.q. aanwinst vinden om deze ramen weer terug te plaatsen in onze kerk. De gedachten gaan hierbij uit naar een voorzetraam in de oorspronkelijke zetting. Wij hebben hiertoe een glasrestaurateur benaderd om een inventarisatie te maken van de bruikbaarheid van de aanwezige glas-in-lood ramen en om mogelijkheden hiertoe aan te geven en te bespreken. Met dit project leveren wij een bijdrage aan het herstel van het religieus cultureel erfgoed van onze kerk.

Het parochiebestuur en pastoraal team.