Parochie Zenderen

1e zondag van de maand
blijft voorlopig een Eucharistieviering

Beste mensen,

De afgelopen maanden was er in de Karmelgemeenschap als gevolg van het coronavirus onzekerheid of de maandelijkse Karmelviering een eucharistieviering zou kunnen zijn. Er lag een besluit dat het gebedsvieringen zouden worden.

Maar met de tijd, en het opnieuw bezien van de mogelijkheden kunnen we meedelen dat zo mogelijk de Karmelviering een eucharistieviering blijft.

De viering van september zal daarom in plaats van de aangekondigde gebedsviering een eucharistieviering zijn. Karmelgemeenschap Zenderen.

Karmelgemeenschap Zenderen.