Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 14

Op 10 september 2020 is een parochievergadering gehouden:
Enkele informatie punten:

  1. Het parochiebestuur heeft gesproken met een vertegenwoordiging van het bestuur van de stichting Behoud Kerkgebouw. Diverse onderwerpen m.b.t. onderhoud van het gebouw zijn besproken.

  2. Het parochiebestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar van Restaurant Smikkel / buren. Dit was een opbouwend gesprek. Gesproken is over de samenwerking over en weer.

  3. Het bestuur is akkoord gegaan met een offerte m.b.t. het opknappen c.q. schilderen van het hekwerk van het kerkhof.

  4. Het parochiebestuur is akkoord gegaan met een offerte van BTL m.b.t. een toekomstige bomenkap op het kerkhof te Zenderen.

  5. Evaluatie coronamaatregelen in de gehouden kerkviering van augustus 2020. Coronavoorschriften blijven noodzakelijk. We moeten voorzichtig blijven. Aanmeldingsformulieren voor de maand oktober blijven noodzakelijk. De aanmeldingsformulieren liggen op de bekende plaatsen.

  6. Op 25 en 26 augustus heeft glaskunstenaar / glas-in-lood restaurateur Hein van de Water en zijn team een inventarisatie gemaakt van de oude glas-in-lood ramen van onze kerk. We wachten de rapportage hieromtrent af. Wij houden u op de hoogte.

  7. Voorzichtig is er gekeken naar het eventueel gebruiken van ruimtes in Sindron voor onze kerkactiviteiten.

Het parochiebestuur en pastoraal team.