Parochie Zenderen

Corona maatregelen in onze kerk

In de vorige Vox heeft u kennis kunnen nemen van de coronamaatregelen voor het bijwonen van vieringen, met name over het aantal kerkgangers en eventueel afbellen bij een teveel aan opgegeven kerkgangers. Het aanmelden blijft nodig en is u inmiddels wel bekend.

Voor het afmelden van het bijwonen van de vieringen is het volgende van belang:

  • u kunt u telefonisch afmelden bij het parochiesecretariaat tot donderdagmiddag 15.00 uur. Buiten openingstijden kunt u de voicemail inspreken, op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur zal een van de secretariaatsmedewerkers u te woord staan. Het telefoonnummer is 06-81730704.
  • na donderdagmiddag kunt u zich afmelden bij de vicevoorzitter Maria Verheijen. Haar telefoonnummer is 2664594 of 06-12938792

Verder willen wij u dringend verzoeken bij binnenkomst en bij weggaan uit de kerk een mondkapje te dragen. Gezondheid en veiligheid staat immers voorop.