3 jubilarissen hebben samen 160 jaar vol gezongen.

 3 jubilarissen

Onder het mom van: we willen dit jaar toch nog wel een beetje Caeciliafeest hebben, zijn alle leden van het parochiekoor afgelopen zondag naar de kerk “gelokt”. Het bestuur legde uit: ook in de kerk tijdens de eucharistie kunnen we vieren.
Dat hebben we met zijn allen gedaan, zeker toen op het eind van de viering ook nog eens 3 koorleden in het zonnetje zijn gezet.

De dames Marian Platenkamp en Betsie Rikmanspoel vierden hun 50-jarig koorjubileum en Johan Kleissen vierde zelfs zijn 60-jarig jubileum.
Ze zijn onderscheiden met de eremedaille in goud van de NSGV. Pastor Ton van der Gulik had voor ieder van hen een woordje en heeft hen de versierselen opgespeld.

Vervolgens deed Voorzitter Herald Lucas ook nog een duit in het zakje: hij typeerde de 3 jubilarissen als: een stel “oale rott’n” in het vak met elk hun eigen stijl, karakter en stem.

JohanJohan heeft nog een cursus Gregoriaans moeten volgen en deze moeten afsluiten met een heus examen vooraleer hij als zanger tot het koor werd toegelaten. Dat was destijds het herenkoor van Albergen.
In 1973 is hij koorlid in Zenderen, uiteraard lid van het herenkoor.

BetsieMarian en Betsie zijn beide 50 jaar geleden bij het dameskoor van Zenderen gekomen, dat destijds onder leiding stond
van Dhr. G. Kuipers.Marjan
Er werd op de koorzolder gezongen. Uit een groot boek dat op een standaard stond. Je was eigenlijk altijd bij de les.

Om het voortbestaan van de koren in Zenderen te waarborgen is in 2008 na veel overleg een fusie tot stand gekomen en zijn beide koren opgegaan in het parochiekoor “St. Caecilia”.

Eén ding hebben deze 3 koorleden wel gemeen:
Zingen (in het koor) is hun passie.

Bovendien zijn het zeer trouwe leden en vinden ze het momenteel best moeilijk niet of bijna niet te kunnen zingen vanwege corona.

Namens bestuur Parochiekoor “St. Caecilia”
Betsy Paus, secretaris