Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 16

Op 12 november 2020 heeft het parochiebestuur vergaderd.
Enkele informatie punten:

 1. Vrijwilligers van de werkgroep Kerkhof hebben de werkzaamheden
  van de doe-dag 2020 uitgevoerd. Hartelijk bedankt hiervoor.

 2. Coronabeleid
  Het coronabeleid geeft op dit moment aan dat er maar 30 personen/parochianen aan de viering mogen deelnemen.
  Aan- en afmelding blijft noodzakelijk.

 3. Kerstmis. (i.v.m. coronabeleid) ( vooraankondiging )
  Zoals het er nu uitziet zal uit moeten worden gegaan van
  30 personen/parochianen.
  Als het regeringsbeleid versoepelt zal een en ander worden aangepast.
  De vieringen zijn dit jaar zoals gebruikelijk op 24 december om
  20.00 uur en 25 december om 10.00 uur, maar helaas met een beperking van het aantal kerkgangers.
  Voor deze twee kerstvieringen, kunt u zich alleen telefonisch aanmelden en wel op donderdag 18 december en dinsdag
  22 december, tussen 14.00 en 15.00 uur, bij het parochiesecretariaat.
  Er volgt nog nadere informatie.

 4. De offerte van aannemer Wesselink m.b.t. de restauratiewerkzaamheden in de toren en andere bouwwerkzaamheden aan en in de kerk is binnen.
  Het parochiebestuur zal op 26 november een extra vergadering beleggen om de urgente en acute zaken hiervan te bespreken.

 5. Het parochiebestuur heeft een offerte binnengekregen van de restauratiewerkzaamheden van de vloer van de Sacristie.
  De werkzaamheden worden binnenkort met aannemer
  B. Braakhuis besproken.

Het parochiebestuur