Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 18

Op 10 december 2020 heeft het parochiebestuur een vergadering gehouden. Enkele informatie punten:

Corona maatregelen
Zoals u allen hebt vernomen zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. De vieringen in kerken zijn niet expliciet genoemd vanuit het Ministerie, maar wij denken dat we net als in maart, vieringen zullen krijgen zonder kerkgangers. We wachten de officiële berichtgeving van het Bisdom af. We zullen u zodra mogelijk, direct (via de website www.parochiezenderen.nl) op de hoogte brengen.

Live-streaming van de vieringen
Er zijn 3 mogelijkheden om de uitzendingen via de TV te volgen:

  1. Een mogelijkheid met google Chromecast, zie https://store.google.com/nl/product/chromecast_setup, deze kost ongeveer € 40,-. Hierbij is het nodig de kerkdienstgemist app te instaleren op uw smartphone of tablet. Vanuit deze app kun u de kerkdienst met behulp van de chromecast naar je tv sturen. Men heeft dus wel een smartphone of tablet nodig.

  2. als u een smart TV hebt, is de chromecastapp van zichzelf vaak al geïnstalleerd en hoeft u dus niets aan te schaffen. Dan kunt u rechtstreeks vanaf uw mobiele telefoon of tablet de uitzending naar uw tv sturen. Dan is het wel handig de kerkdienstgemist app op uw telefoon geïnstalleerd te hebben. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

  3. een mogelijkheid met een settopbox. Dit is een apparaat dat wordt aangesloten op een televisie en dat via internet beelden doorgeeft. Deze kost ongeveer € 65,- Hierbij heb je geen telefoon nodig, het gaat via het kastje en een afstandsbediening. Het is niet eenvoudig het zelf aan te sluiten. (nogal technisch)

Actie kerkbalans
Wij hebben besloten de “Aktie Kerkbalans” niet te verschuiven. I.v.m. de coronatijd zullen de vrijwilligers de enveloppen voor de parochianen wel wegbrengen, maar niet ophalen. Wij stellen u in de gelegenheid dit zelf te gaan doen door :

  1. de brieven in te leveren bij degene die de envelop heeft gebracht,
  2. of inleveren bij het parochiesecretariaat.
  3. ook zal er een speciaal e-mailadres instellen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar komen. Parochianen kunnen het ingevulde formulier hier naar toe sturen.
  4. op de website van de parochie kan online direct een formulier ingevuld worden.

U wordt nog nader geïnformeerd.

Begroting 2021

Het bestuur heeft de begroting 2021 van de parochie Zenderen vastgesteld. In ons overleg hierover hebben wij geconstateerd dat onze parochie nog steeds vitaal en levendig is. Met behulp van ons pastoraal team en de vele vrijwilligers worden de vieringen voorbereid, gehouden en nu zelfs gestreamd. Vele activiteiten gaan gewoon door. Deze coronatijd brengt echter ook financiële zorgen met zich mee. Het begrotingstekort voor het komende jaar is begroot op € 27.000,- . Dit betekent dat wij de komende maanden extra inspanningen moeten verrichten. Dan gaan we allereerst kijken naar onze eigen uitgeven. Kan het anders? Wij zullen binnenkort met bezuinigingsvoorstellen komen. Maar ook vragen wij uw extra inspanning via de kerkbalans in het komende jaar. Ook hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Restauratie vloer Sacristie
Zoals het er nu uitziet zullen de werkzaamheden waarschijnlijk in maart 2021 starten.

Het parochiebestuur