Parochie Zenderen

ACTIE KERKBALANS 2021

Deze week is officieel de actie Kerkbalans van start gegaan. Wij hebben in onze parochie besloten de actie uit te stellen en op een later moment uit te voeren, omdat we niet willen dat de vrijwilligers van deze actie op welke manier dan ook in gevaar komen door het coronavirus. Kerkbalans21

Afgelopen zaterdag stond er in Tubantia een groot artikel vanuit de Jacobusparochie uit Enschede
over actie kerkbalans. Ook wij missen inkomsten uit de collectes, van avondwakes en nog meer. Maar ook wij zien dat er veel mensen de behoefte hebben juist nu een kaarsje op te steken. Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken nu eenmaal verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar
ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? U hoeft niet te wachten tot de actie in Zenderen plaatsvindt, maar mag altijd doneren. Ons rekeningnummer vindt u op de website. En vermelden we hierbij: NL37 RABO 0309 4073 70

Kerkbalans 3


               Alvast  heel hartelijk dank!
                Het parochiebestuur