Parochie Zenderen

ACTIE KERKBALANS 2021

In de komende twee weken, van 12 tot en met 24 april, houdt onze parochie de Actie Kerkbalans. Enkele maanden verlKerkbalans21aat vanwege de Corona crisis.
Helaas is de situatie nog niet veel verbeterd; al schijnt er nu wat licht aan het eind van de tunnel te zijn.

Daarom is de gang van zaken rond de Kerkbijdrage anders dan voorheen. Dit alles om fysiek contact tussen de collectanten en u, parochianen, te vermijden.

U ontvangt de komende dagen in uw brievenbus de envelop Kerkbalans met toelichtende brief en bijdrageformulier.
In tegenstelling tot voorheen haalt de collectant uw bijdrageformulier resp. bijdrage niet weer bij u op.
Wij verzoeken u, als het kan, het zo veel mogelijk digitaal af te handelen. Zowel uw reactie met uw toegezegde bijdrage als het feitelijk voldoen daarvan per bank. U kunt dat ook doen via de website van onze parochie: www.parochiezenderen.nl;
onder de rubriek Nieuws – Actie Kerkbalans.
In de brief die u ontvangt staat dat allemaal duidelijk toegelicht.

Voor alle duidelijkheid: parochianen die liever op de gebruikelijke wijze hun bijdrage willen doen, kunnen dat zo blijven doen. Deponeert u dan a.u.b. uw gesloten envelop met uw bijdrage(formulier) weer in de brievenbus van uw collectant of van het parochiecentrum.

Ook onze voorkeursparochianen die niet in onze parochie wonen, zullen binnenkort een brief ontvangen met het verzoek om hun kerkbijdrage te doen.

Tot slot:
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerkgemeenschap tijdens en na de corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat onze parochie kan blijven doen waar ze al heel lang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen, voor onze parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen met al haar vrijwilligers die zich inzetten voor de ander.
Dankzij uw bijdrage kan onze parochie blijven voortbestaan.

Onze parochie heeft helaas weer een tekort op haar jaarrekening en de Corona crisis heeft een verdere negatieve uitwerking gehad. Mogen wij u vragen om een ruimhartige bijdrage? Zo kunnen we samen van betekenis blijven voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

Namens het parochiebestuur,
de commissie Kerkbalans

Kerkbalans 3

 

N.B.
Wilt u a.u.b., indien mogelijk, in deze twee komende weken reageren op ons verzoek om uw kerkbijdrage.
Waarvoor nu al onze bijzondere dank!