Parochie Zenderen

Uit het Parochiebestuur: Nr 19

Berichtgeving uit onze vergadering van 11 februari 2021

Ontwerp kerkhofverfraaiing
Tuinarchitect Irma te Kiefte heeft een eerste ontwerp schetstekening gepresenteerd m.b.t. een verfraaiing van het kerkhof. Het bestuur vindt de plannen eenvoudig maar zeer mooi. In de volgende vergadering worden aanvullingen op het plan door Irma te Kiefte aan het parochiebestuur gepresenteerd. Daarna worden de plannen aan de vrijwilligers en de parochianen voorgelegd.

Coronabeleid
Steeds vaker wordt gevraagd om het kerkgebouw beschikbaar te stellen bij condoleance activiteiten, omdat dit niet meer kan/mag bij uitvaartcentra, enz. ( coronabeleid)
Het parochiebestuur besluit:

Het kerkgebouw in Zenderen kan alleen voor een condoleances worden gebruikt als:

  1. Het om de familie van een parochiaan van onze kerk gaat.
  2. Er een uitvaartleider aanwezig is.
  3. De familie niet meer dan 50 personen heeft uitgenodigd.
    (huidige coronabeleid overheid)
  4. Er ook een afscheidsviering of avondwake wordt gehouden in de kerk

Het opbaren in onze kerk is mogelijk als ook de bovenstaande zaken worden gehouden.
Uiteraard: Nood breekt wet bij calamiteiten.

Offertes
Het parochiebestuur heeft goedkeuring gegeven aan enkele offertes van aannemers i.v.m. de kerkrestauratie naar aanleiding van het rapport van de Monumentenwacht. We hopen binnenkort met de werkzaamheden te kunnen starten.

Het parochiebestuur