Misintenties

MisintentiesDoor de lock-down hebben we geen vieringen gehad en zo zijn ook de gevraagde misintenties vanaf zondag 3 januari niet gelezen.
We hebben besloten, om de intenties die al door u zijn doorgegeven en die bij ons bekend zijn, worden gelezen in de eucharistieviering op zondag 28 maart.
Dit is Palmzondag en wij hopen en verwachten dat dit de eerste viering is, in aanwezigheid van parochianen.
De intenties zullen vooraf worden opgenomen in de VOX.
In de komende vieringen die gepland zijn op zondag 28 februari en zondag 7 maart worden geen misintenties gelezen.

De intenties voor de onlangs overleden parochianen en bij gelegenheid van een eerste jaargedachtenis worden meegenomen naar een bijzondere viering na Pasen, waarbij ook de betrokken families worden uitgenodigd. Zij worden hierover nader geïnformeerd.

In de VOX komt een bericht wanneer het parochiesecretariaat weer bereikbaar is op de dinsdag- en donderdagmiddag en dus nieuwe misintenties kunnen worden doorgegeven voor de Goede Week en Pasen. Dit is dus voorlopig nog niet mogelijk.
Wij hopen op uw begrip voor dit besluit.

Anita Oosterik