Parochie Zenderen

Vastenactie 2021Logo vastenactie

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!

Vastenactie 0

Vastenactie 1

Van Aswoensdag - 17 februari - tot eerste Paasdag - 04 april - is het vastentijd.

Een tijd van bezinning en wat soberder leven.  Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Het belang van doorleren

We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia, verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

  • 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
  • 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een bijdrage voor de Vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode, als er weer vieringen zijn, een collectemand achter in de kerk voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie