Parochie Zenderen

Vastenactie 2021Logo vastenactie

Vastentijd: voor bezinning en bewuster leven!

Vastenactie 0

Vastenactie 1

Van Aswoensdag - 17 februari - tot eerste Paasdag - 04 april - is het vastentijd.

Een tijd van bezinning en wat soberder leven.  Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Het belang van doorleren

We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia, verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

  • 63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
  • 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven

Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een bijdrage voor de Vastenactie.

Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia

In de Zambiaanse districten Senga en Mpulungu levert landbouw te weinig op om het hele jaar van te leven. De werkeloosheid onder met name jongeren is hoog. En er zijn nauwelijks tot geen betaalbare opleidingen in de regio. Vooral voor jongeren is er weinig perspectief.

Het project
De zusters van het Heilig Hart zijn actief in het noorden van Zambia. In 1991 richtten zij het Households in Distress programma (HID) op, om armoede te bestrijden. Zij bieden jongeren een beroepsopleiding aan en trainingen en opleidingen, gericht op inkomensverbetering en het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Maar ook op het gebied van ondernemerschap. Dit project biedt jongeren zo de kans op werk en inkomen en een kans hun dromen te volgen. Ook hun families kunnen daarvan profiteren.

Hoe gebeurt dat?
Het project geeft 55 werkloze jongeren en recente schoolverlaters (30 mannelijke en 25 vrouwelijke kandidaten) de kans om een beroepsopleiding te volgen. Het gaat om opleidingen op het gebied van elektro- en metaaltechniek, houtbewerking, kleding maken, metselen en bouw. Deze opleidingen geven de jongeren de kans op een betere toekomst.

Gunt u deze jongeren de kans om een vak te leren? Uw donatie aan Vastenactie helpt hen dat mogelijk te maken.

Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode, als er weer vieringen zijn, een collectemand achter in de kerk voor uw gift.
Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie

Klaslokalen voor vluchtelingenkinderen in Burkina Faso

Vastenactie 2In deze vijfde week van de Vastentijd als voorbereiding op het Paasfeest op 4 april brengen we een volgend Vastenactie project voor het voetlicht.
Alle parochies in ons land zetten zich samen in voor een aantal projecten wereldwijd. Zo is deze Vastenperiode een mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met anderen die onze steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Dit artikel gaat over steun aan een project in Burkina Faso in West-Afrika: klaslokalen voor vluchtelingenkinderen.

Wat is er aan de hand?
Aan de grens met buurland Mali zijn diverse terroristengroepen actief. Door het voortdurende geweld tegen burgers is er een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Dit heeft veel impact op het onderwijs, want veel kinderen en jongeren kunnen niet meer naar school doordat scholen in brand zijn gestoken en leraren bedreigd worden.
De plaats Tougan, waar het project zich bevindt, is een veilige plek waar veel vluchtelingen naar toe trekken.

Wat wil men bereiken?
De parochie Notre Dame de l’Assomption in Tougan beheert een tweetal basisscholen. De parochie wil de vluchtelingenkinderen graag opvangen en lesgeven. Om het lesgeven voort te kunnen zetten is dringend behoefte aan extra lokalen, aan banken en stoelen en meer sanitair.

Hoe doen ze dat?
Met de geplande bouw van drie extra lokalen, en het voorzien in 150 tafelbanken om de lokalen in te richten, komt er meer ruimte voor de leerlingen. De uitbreiding van het sanitair met extra wc’s voor leerlingen en docenten zorgt daarnaast voor een hygiënischer en meer toegeruste plek om vluchtelingenkinderen en lokale kinderen les te geven.
Met onze donaties helpen we samen de parochie in Tougan haar missie handen en voeten te geven!

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode, en op Pasen tijdens de vieringen , een collectemand achter in de kerk voor uw gift. Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie

Opvang en scholing voor straatkinderen.

Over enkele dagen vieren we het Hoogfeest van Pasen. En daarmee sluiten we ook de periode van de Vastentijd af. Reden om ons laatste Vastenactie project onder uw aandacht te brengen. Als eerder gezegd, alle parochies in ons land zetten zich in deze periode samen in voor een aantal projecten wereldwijd. Zo is deze Vastenperiode een mooie gelegenheid om onze tijd, geld en aandacht te delen met anderen die onze steun erg goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg.

Dit artikel gaat over steun aan een project in India:
Opvang en scholing voor straatkinderen.

Wat is er aan de hand?
In India leven naar schatting zo’n 11 miljoen kinderen op straat, alleen en onbeschermd door volwassenen. Verreweg de meeste van deze straatkinderen komen uit arme gezinnen. Sommigen zijn door hun ouders in de steek gelaten, anderen zijn van huis weggelopen om huiselijk geweld of misbruik te ontvluchten.
Vastenactie4Ook zijn er ouders die hun kinderen naar de stad sturen om geld te verdienen. Bijvoorbeeld met straathandel; jonge meisjes vaak als hulp in de huishouding. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar en vormen een gemakkelijke prooi voor mensenhandelaren en drugsdealers, die hen dwingen tot bedelen, prostitutie, kinderarbeid en dealen. Ze worden slachtoffer van seksueel misbruik, uitbuiting, geweld en ontvoering. Door het leven op straat raken de kinderen beschadigd, waardoor ze mentale- en gedragsproblemen kunnen ontwikkelen.
In de stad Bangalore in India haalt hulporganisatie BOSCO kinderen van de straat en begeleidt ze naar school en naar een ‘normaal’ leven, liefst bij hun familie.

Wat wil men bereiken?
De lokale hulporganisatie BOSCO zet zich in om straatkinderen te redden. Zij haalt jaarlijks circa 7000 kinderen van de straat. Het doel van dit project is de straatkinderen te herenigen met hun familie. Met zorg voor hun gezondheid, coaching en aangepast onderwijs halen medewerkers ‘de straat uit de kinderen’. Ook is het de bedoeling dat de kinderen na verloop van tijd naar een gewone (vak)school gaan. Met succes, want 85% van de kinderen die BOSCO van straat redt, gaat weer thuis wonen. Medewerkers van het project blijven de kinderen en hun ouders langdurig ondersteunen, om schooluitval en terugkeer naar de straat te voorkomen.

Waarmee kunnen wij helpen?
Met onze donaties kunnen we samen hulporganisatie BOSCO helpen bij hun liefdevolle zorg voor het welzijn van deze straatkinderen én hun gezinnen.

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode, en op Pasen tijdens de vieringen , een collectemand achter in de kerk voor uw gift. Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie