Roepingenzondag 25 april

Wees niet bang, kom dichterbij!

Op 25 april a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

RoepingenzondagThema van dit jaar is: Wees niet bang, kom dichterbij! Het is een verwijzing naar het verhaal van Mozes die God ontmoet in de brandende braambos en door Hem geroepen wordt om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte (Exodus 3). Na zijn twijfel en tegenwerpingen geeft hij uiteindelijk gehoor aan de roeping die hij van God ontvangen had.
Ook in onze dagen worden mensen door God geroepen voor een bijzondere taak. Ze worden uitgenodigd dichterbij te komen en te luisteren naar wat Hij hen te zeggen heeft. Meestal zorgt dat voor onrust, onzekerheid en soms ook een gevoel van angst en onwaardigheid. Het verhaal van Mozes leert ons echter dat God degenen die Hij roept altijd blijft ondersteunen en hen de kracht geeft hun opdracht uit te voeren.

De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven.

Drs. P. Kuipers, rector van het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad, roept ons op Roepingenzondag ook materieel te steunen.
Dat kan door een bijdrage in onze collectemand bij de viering van a.s. zondag. Maar ook is het mogelijk om rechtstreeks een bijdrage over te maken naar het IBAN nummer NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.

Dank alvast hiervoor.
Werkgroep MOV